எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு பெற நரசிம்ம மந்திரம்

ௐ நமோ ந்ருʼஸிம்ʼஹஸிம்ʼஹாய ஸர்வது³ஷ்டவிநாஶனாய ஸர்வஜநமோஹனாய ஸர்வராஜ்யவஶ்யம்ʼ குரு குரு ஸ்வாஹா....

ௐ நமோ ந்ருʼஸிம்ʼஹஸிம்ʼஹாய ஸர்வது³ஷ்டவிநாஶனாய ஸர்வஜநமோஹனாய ஸர்வராஜ்யவஶ்யம்ʼ குரு குரு ஸ்வாஹா

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |