உள்ளுணர்வு சக்திக்கான மந்திரம்

ஸதா³ஶிவாய வித்³மஹே ஸஹஸ்ராக்ஷாய தீ⁴மஹி தன்ன꞉ ஸாம்ப³꞉ ப்ரசோத³யாத்....

ஸதா³ஶிவாய வித்³மஹே ஸஹஸ்ராக்ஷாய தீ⁴மஹி தன்ன꞉ ஸாம்ப³꞉ ப்ரசோத³யாத்

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |