உங்கள் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்கான க்ஷேத்ரபால மந்திரங்கள்

ௐ ஹேதுகக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ த்ரிபுராந்தகக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ வேதாலக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ அக்³நிஜிஹ்வாக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ காலாந்தகக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ கபாலிக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ ஏகபாத³க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ பீ⁴மரூபக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ ம....

ௐ ஹேதுகக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ த்ரிபுராந்தகக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ வேதாலக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ அக்³நிஜிஹ்வாக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ காலாந்தகக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ கபாலிக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ ஏகபாத³க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ பீ⁴மரூபக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ மாலேயக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ ௐ ஹாடகேஶ்வரக்ஷேத்ரபாலாய நம꞉

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |