உங்களைத் தூய்மைப்படுத்தும் வேத மந்திரம்

ஹிரண்யவர்ணா꞉ ஶுசய꞉ பாவகா யாஸு ஜாத꞉ ஸவிதா யாஸ்வக்³னி꞉ . யா அக்³னிம் க³ர்ப⁴ம் த³தி⁴ரே ஸுவர்ணாஸ்தா ந ஆப꞉ ஶம் ஸ்யோனா ப⁴வந்து ..1.. யாஸாம் ராஜா வருணோ யாதி மத்⁴யே ஸத்யாந்ருதே அவபஶ்யன் ஜனானாம் . யா அக்³னிம் க³ர்ப⁴ம் த³தி⁴ரே ஸுவர....

ஹிரண்யவர்ணா꞉ ஶுசய꞉ பாவகா யாஸு ஜாத꞉ ஸவிதா யாஸ்வக்³னி꞉ .
யா அக்³னிம் க³ர்ப⁴ம் த³தி⁴ரே ஸுவர்ணாஸ்தா ந ஆப꞉ ஶம் ஸ்யோனா ப⁴வந்து ..1..
யாஸாம் ராஜா வருணோ யாதி மத்⁴யே ஸத்யாந்ருதே அவபஶ்யன் ஜனானாம் .
யா அக்³னிம் க³ர்ப⁴ம் த³தி⁴ரே ஸுவர்ணாஸ்தா ந ஆப꞉ ஶம் ஸ்யோனா ப⁴வந்து ..2..
யாஸாம் தே³வா தி³வி க்ருண்வந்தி ப⁴க்ஷம் யா அந்தரிக்ஷே ப³ஹுதா⁴ ப⁴வந்தி .
யா அக்³னிம் க³ர்ப⁴ம் த³தி⁴ரே ஸுவர்ணாஸ்தா ந ஆப꞉ ஶம் ஸ்யோனா ப⁴வந்து ..3..
ஶிவேன மா சக்ஷுஷா பஶ்யதாப꞉ ஶிவயா தன்வோப ஸ்ப்ருஶத த்வசம் மே .
க்⁴ருதஶ்சுத꞉ ஶுசயோ யா꞉ பாவகாஸ்தா ந ஆப꞉ ஶம் ஸ்யோனா ப⁴வந்து ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |