ஆண் குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு மந்திரம்

ௐ ஹ்ரீம் ஹ்ரீம். கூஷ்மாண்டி³ ராகி³ணி ரக்ஷ. ப⁴க³வதி சாமுண்டே³ முஞ்ச. த³ஹ ஸர. பா³லகாத்³ க³ச்ச² ட²ட². காமுண்டே³ நமோ ஹிஜ்யே பு⁴꞉. ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் து³ஷ்டக்³ரஹான். ஹ்ரூம் தத்ர க³ச்ச²ந்து கு³ஹ்யகா꞉. யத்ர ஸ்வம் ஸ்தா²னம் குரு. ருத்³ரோ ஜ்ஞாபயதி ....

ௐ ஹ்ரீம் ஹ்ரீம். கூஷ்மாண்டி³ ராகி³ணி ரக்ஷ. ப⁴க³வதி சாமுண்டே³ முஞ்ச. த³ஹ ஸர. பா³லகாத்³ க³ச்ச² ட²ட². காமுண்டே³ நமோ ஹிஜ்யே பு⁴꞉. ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் து³ஷ்டக்³ரஹான். ஹ்ரூம் தத்ர க³ச்ச²ந்து கு³ஹ்யகா꞉. யத்ர ஸ்வம் ஸ்தா²னம் குரு. ருத்³ரோ ஜ்ஞாபயதி ட²ட². ஶக்ஷமபாடே³ஹனி. உஜ்ரிஹக³தாட. ஷட்³க்³ரஹைஶ்ச ஸஹிதம் ரக்ஷ முஞ்ச குமாரகம் ஹ்ரீம் ட²ட².

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |