அபீ⁴வர்தேன மணினா யேனேந்த்³ரோ அபி⁴வவ்ருதே⁴ . தேனாஸ்மான் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே(அ)பி⁴ ராஷ்ட்ராய வர்த⁴ய ..1.. அபி⁴வ்ருத்ய ஸபத்னான் அபி⁴ யா நோ அராதய꞉ . அபி⁴ ப்ருதன்யந்தம் திஷ்டா²பி⁴ யோ நோ து³ரஸ்யதி ..2.. அபி⁴ த்வா தே³வ꞉ ஸவிதாபி⁴ ஷோமோ ....

அபீ⁴வர்தேன மணினா யேனேந்த்³ரோ அபி⁴வவ்ருதே⁴ .
தேனாஸ்மான் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே(அ)பி⁴ ராஷ்ட்ராய வர்த⁴ய ..1..
அபி⁴வ்ருத்ய ஸபத்னான் அபி⁴ யா நோ அராதய꞉ .
அபி⁴ ப்ருதன்யந்தம் திஷ்டா²பி⁴ யோ நோ து³ரஸ்யதி ..2..
அபி⁴ த்வா தே³வ꞉ ஸவிதாபி⁴ ஷோமோ அவீவ்ருத⁴த்.
அபி⁴ த்வா விஶ்வா பூ⁴தான்யபீ⁴வர்தோ யதா²ஸஸி ..3..
அபீ⁴வர்தோ அபி⁴ப⁴வ꞉ ஸபத்னக்ஷயணோ மணி꞉ .
ராஷ்ட்ராய மஹ்யம் ப³த்⁴யதாம் ஸபத்னேப்⁴ய꞉ பராபு⁴வே ..4..
உத³ஸௌ ஸூர்யோ அகா³து³தி³த³ம் மாமகம் வச꞉ .
யதா²ஹம் ஶத்ருஹோ(அ)ஸான்யஸபத்ன꞉ ஸபத்னஹா ..5..
ஸபத்னக்ஷயணோ வ்ருஷாபி⁴ரஷ்ட்ரோ விஷாஸஹி꞉ .
யதா²ஹமேஷாம் வீராணாம் விராஜானி ஜனஸ்ய ச ..6..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |