அரசியல் அதிகாரத்திற்கான அதர்வ வேத மந்திரம்

49.3K
1.0K

Comments

vsksh

சப்தரிஷி என்பவர்கள் யார்?

சப்தரிஷிகள் மிகவும் முக்கியமான ஏழு ரிஷிகள் ஆவார்கள். இவர்கள் யுகங்களில் மாற்றக் கூடியவர்கள் ஆவார். வேதாங்க ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ள பிரகாசமான அந்த ஏழு ரிஷிகள் அங்கிரஸ், அத்ரி, க்ரது, புலஹர், புலஸ்த்யர், மரீசீ மற்றும் வஸிஷ்டர் ஆவார்கள்.

பெண் ரிஷி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்?

பெண் ரிஷி ரிஷிகா என்று அழைக்கப்பட்டனர்.

Quiz

மாணவர்களான பக்தர்கள் படிப்பில் பெயர் பெற்று வளர வழிபடும் வினாயகர் கோவில் எது?

அபீ⁴வர்தேன மணினா யேனேந்த்³ரோ அபி⁴வவ்ருதே⁴ . தேனாஸ்மான் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே(அ)பி⁴ ராஷ்ட்ராய வர்த⁴ய ..1.. அபி⁴வ்ருத்ய ஸபத்னான் அபி⁴ யா நோ அராதய꞉ . அபி⁴ ப்ருதன்யந்தம் திஷ்டா²பி⁴ யோ நோ து³ரஸ்யதி ..2.. அபி⁴ த்வா தே³வ꞉ ஸவிதாபி⁴ ஷோமோ ....

அபீ⁴வர்தேன மணினா யேனேந்த்³ரோ அபி⁴வவ்ருதே⁴ .
தேனாஸ்மான் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே(அ)பி⁴ ராஷ்ட்ராய வர்த⁴ய ..1..
அபி⁴வ்ருத்ய ஸபத்னான் அபி⁴ யா நோ அராதய꞉ .
அபி⁴ ப்ருதன்யந்தம் திஷ்டா²பி⁴ யோ நோ து³ரஸ்யதி ..2..
அபி⁴ த்வா தே³வ꞉ ஸவிதாபி⁴ ஷோமோ அவீவ்ருத⁴த்.
அபி⁴ த்வா விஶ்வா பூ⁴தான்யபீ⁴வர்தோ யதா²ஸஸி ..3..
அபீ⁴வர்தோ அபி⁴ப⁴வ꞉ ஸபத்னக்ஷயணோ மணி꞉ .
ராஷ்ட்ராய மஹ்யம் ப³த்⁴யதாம் ஸபத்னேப்⁴ய꞉ பராபு⁴வே ..4..
உத³ஸௌ ஸூர்யோ அகா³து³தி³த³ம் மாமகம் வச꞉ .
யதா²ஹம் ஶத்ருஹோ(அ)ஸான்யஸபத்ன꞉ ஸபத்னஹா ..5..
ஸபத்னக்ஷயணோ வ்ருஷாபி⁴ரஷ்ட்ரோ விஷாஸஹி꞉ .
யதா²ஹமேஷாம் வீராணாம் விராஜானி ஜனஸ்ய ச ..6..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |