മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം

Only audio above. Video below.

 

Video - Mrityunjaya Mantra | Samhita, Pada, Krama, Jata, Ghana Paathas 

 

Mrityunjaya Mantra | Samhita, Pada, Krama, Jata, Ghana Paathas

 

Quiz

യജ്ഞത്തിന്‍റെ ക്രിയാഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദമേത് ?
Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |