ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ

99.9K
1.1K

Comments

aeik4

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂನ ಲೇಖಕರು ಯಾರು?

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂನ ಲೇಖಕರು.

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು?

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರು.

Quiz

ದಶರಥನ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ಯಾರು?

ಓಂ ಘ್ರೀಂ ಘ್ರೀಂ ಘ್ರೀಂ ಘ್ರೋಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ....

ಓಂ ಘ್ರೀಂ ಘ್ರೀಂ ಘ್ರೀಂ ಘ್ರೋಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |