ಪತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರ

ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಘ್ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ವಿಘ್ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |