ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

74.6K

Comments

bhjsn
ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅವು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. 🙌 -ಸುಮಾ ಗೌಡ

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

8. ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! 🙏🙏 -ಕಾವ್ಯ ಕುಮಾರ್

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

Read more comments

ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ -

ಭಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೃದಯ; ಇದು ಆತ್ಮದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಂಬಲ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂನ ಲೇಖಕರು ಯಾರು?

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂನ ಲೇಖಕರು.

Quiz

ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರದ ರಚಯಿತಾ ಯಾರು?

ಲಂಬೋದರ ಮಹಾಭಾಗ, ಸರ್ವೋಪ್ರದವನಾಶನ . ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಿಘ್ನೇಶ, ಚಿರಂ ಜೀವತು ಬಾಲಕಃ .. ಜನನೀ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ . ನಾರಾಯಣೀಸ್ವರುಪೇಣ, ಬಾಲಂ ಮೇ ರಕ್ಷ ಸರ್ವದಾ .. ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚೇಭ್ಯೋ, ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀಷು ಚ . ಮಾತೇವ ರಕ್ಷ ಬಾಲಂ ಮೇ, ಶ್ವಾ....

ಲಂಬೋದರ ಮಹಾಭಾಗ, ಸರ್ವೋಪ್ರದವನಾಶನ .
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಿಘ್ನೇಶ, ಚಿರಂ ಜೀವತು ಬಾಲಕಃ ..
ಜನನೀ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ .
ನಾರಾಯಣೀಸ್ವರುಪೇಣ, ಬಾಲಂ ಮೇ ರಕ್ಷ ಸರ್ವದಾ ..
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚೇಭ್ಯೋ, ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀಷು ಚ .
ಮಾತೇವ ರಕ್ಷ ಬಾಲಂ ಮೇ, ಶ್ವಾಪದೇ ಪನ್ನಗೇಷು ಚ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |