ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಂತ್ರ

mantra land and property

ಶ್ವಾನಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ಶ್ವಾನಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |