ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯೈ ಮಾಯಾಮೋಹಸ್ವರೂಪಿಣಿ . ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮೋ ನಮಃ ......

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯೈ ಮಾಯಾಮೋಹಸ್ವರೂಪಿಣಿ .
ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮೋ ನಮಃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |