ಸದಾಶಿವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಸಾಂಬಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್....

ಸದಾಶಿವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಸಾಂಬಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446