சக்தி மற்றும் செழிப்புக்காக அனுமனின் மந்திரம்

ஆஞ்ஜனேயாய வித்³மஹே வாயுபுத்ராய தீ⁴மஹி தன்னோ ஹனுமத்ப்ரசோத³யாத்....

ஆஞ்ஜனேயாய வித்³மஹே வாயுபுத்ராய தீ⁴மஹி தன்னோ ஹனுமத்ப்ரசோத³யாத்

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |