நவகிரக மந்திரங்கள் ஆசீர்வாதம்

ௐ ஸூர்யாய நம꞉ ௐ ஸோமாய நம꞉ ௐ அங்கா³ரகாய நம꞉ ௐ பு³தா⁴ய நம꞉ ௐ ப்³ருஹஸ்பதயே நம꞉ ௐ ஶுக்ராய நம꞉ ௐ ஶனைஶ்சராய நம꞉ ௐ ராஹவே நம꞉ ௐ கேதவே நம꞉....

ௐ ஸூர்யாய நம꞉ ௐ ஸோமாய நம꞉ ௐ அங்கா³ரகாய நம꞉ ௐ பு³தா⁴ய நம꞉ ௐ ப்³ருஹஸ்பதயே நம꞉ ௐ ஶுக்ராய நம꞉ ௐ ஶனைஶ்சராய நம꞉ ௐ ராஹவே நம꞉ ௐ கேதவே நம꞉

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |