தேவியின் ஆசீர்வாதத்திற்கான மந்திரம்

ௐ நமஸ்தே ஶக்திரூபாயை மாயாமோஹஸ்வரூபிணி . ஜக³த்³தா⁴த்ர்யை நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ஜக³ன்மாதர்நமோ நம꞉ ......

ௐ நமஸ்தே ஶக்திரூபாயை மாயாமோஹஸ்வரூபிணி .
ஜக³த்³தா⁴த்ர்யை நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ஜக³ன்மாதர்நமோ நம꞉ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |