சிவபெருமானின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற மந்திரம்

நமோ(அ)ஸ்து ஸ்தா²ணுபூ⁴தாய ஜ்யோதிர்லிங்கா³வ்ருʼதாத்மனே . சதுர்மூர்திவபுஶ்சா²யாபா⁴ஸிதாங்கா³ய ஶம்ப⁴வே ......

நமோ(அ)ஸ்து ஸ்தா²ணுபூ⁴தாய ஜ்யோதிர்லிங்கா³வ்ருʼதாத்மனே .
சதுர்மூர்திவபுஶ்சா²யாபா⁴ஸிதாங்கா³ய ஶம்ப⁴வே ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |