அறிவுக்கான விஷ்ணு மந்திரம்

ௐ பி³ந்த்³வாத்மனே நம꞉ ௐ நாதா³த்மனே நம꞉ ௐ அந்தராத்மனே நம꞉ ௐ ஶக்த்யாத்மனே நம꞉ ௐ பரமாத்மனே நம꞉ ௐ ஶாந்த்யாத்மனே நம꞉ ௐ ஜ்ஞானாத்மனே நம꞉....

ௐ பி³ந்த்³வாத்மனே நம꞉ ௐ நாதா³த்மனே நம꞉ ௐ அந்தராத்மனே நம꞉ ௐ ஶக்த்யாத்மனே நம꞉ ௐ பரமாத்மனே நம꞉ ௐ ஶாந்த்யாத்மனே நம꞉ ௐ ஜ்ஞானாத்மனே நம꞉

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |