लड़के की सुरक्षा का मंत्र

ॐ ह्रीं ह्रीम्। कूष्माण्डि रागिणि रक्ष। भगवति चामुण्डे मुञ्च। दह सर। बालकाद् गच्छ ठठ। कामुण्डे नमो हिज्ये भुः। ह्रीं ह्रीं दुष्टग्रहान्। ह्रूं तत्र गच्छन्तु गुह्यकाः। यत्र स्वं स्थानं कुरु। रुद्रो ज्ञापयति ठठ। शक्षमपाडेहन....

ॐ ह्रीं ह्रीम्। कूष्माण्डि रागिणि रक्ष। भगवति चामुण्डे मुञ्च। दह सर। बालकाद् गच्छ ठठ। कामुण्डे नमो हिज्ये भुः। ह्रीं ह्रीं दुष्टग्रहान्। ह्रूं तत्र गच्छन्तु गुह्यकाः। यत्र स्वं स्थानं कुरु। रुद्रो ज्ञापयति ठठ। शक्षमपाडेहनि। उज्रिहगताट। षड्ग्रहैश्च सहितं रक्ष मुञ्च कुमारकं ह्रीं ठठ।

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |