விநாயகர் மந்திரங்கள்

Vinayagar

விநாயகர் அஷ்டாக்ஷர மந்திரம் - வெற்றிக்கு

ௐ க³ம் க³ணபதயே நம꞉

 

மஹாகணபதி மந்திரம் - மக்களை நட்பாகச் செய்வது

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம்  க்லீம் க்³லௌம் க³ம் க³ணபதயே வர வரத³ ஸர்வஜனம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா

 

தசபுஜ் விநாயகர் மந்திரம் - மரணம் மற்றும் கிரக துன்பங்களை தவிர்க்க

ௐ நமோ க³ண்பதயே மஹாவீர த³ஶபு⁴ஜ மஹாகாலவிநாஶன ம்ருத்யும் ஹன ஹன த⁴ம த⁴ம மத² மத² காலம் ஸம்ஹர ஸம்ஹர ஸர்வக்³ரஹான் சூர்ணய சூர்ணய நாகா³ன் மோடய மோடய ருத்³ரரூப த்ரிபு⁴வனேஶ்வர ஸர்வதோமுக² ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா .

 

விநாயகர் பீஜ் மந்திரம் - தடைகளை நீக்க

1 - ௐ க³ம்

2 - க³ம்

3 - க³꞉

 

க்ஷிப்ர பிரசாதன் கணபதி மந்திரம் - உடனடி சாதனைக்காக

1 - க³ம் க்ஷிப்ரப்ரஸாத³னாய நம꞉ 

2 - க³ம் க்ஷிப்ரப்ரஸாத³னாய ஸ்வாஹா 

 

அர்க கணபதி மந்திரம் - மக்களை நட்பாகச் செய்ய

ௐ க³ம் க³ணபதே அர்கக³ணபதே வர வரத³ ஸர்வஜனம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா

 

வக்ரதுண்ட மந்திரம் - பேரிடர்களைத் தடுக்கும்

வக்ரதுண்டா³ய ஹும்

 

கணபதி திரியக்ஷரி மந்திரம் - செல்வத்திற்கு

1 - ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம்ˮஹ்ரீம்

2 - ௐ ஹ்ரீம் க்³ரீம் ஹ்ரீம்

 

குக்ஷிகணபதி மந்திரம் - மற்றவர்களின் தவறான நடத்தையை நிறுத்த

ௐ ஹும் க்³லௌம் ட² ட² ராஜ ஸர்வஜன க³தி மதி முக² க்ரோத⁴ ஜிஹ்வாம் ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்வாஹா

 

வீர் கணபதி மந்திரம் - உலகம் முழுவதையும் நட்பாக மாற்ற

ௐ ஹ்ரீம் ஹரி ஹரி க³ணபதயே வரத³ வரத³ ஸர்வலோகம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா

 

ஹரித்ரா கணபதி மந்திரம் - வீடு, நிலம் பெற

ௐ ஹும் க³ம் க்³லௌம் ஹரித்³ராக³ணபதயே வர வரத³ ஸர்வஜனஹ்ருத³யம் ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்வாஹா

 

க³ணேஶ லக்ஷ்மி மந்திரம் - செல்வம் மற்றும் செல்வத்திற்கு

ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்³லௌம் ௐ நமோ ப⁴க³வதி மஹாலக்ஷ்மி வர வரதே³ ஶ்ரீம்ˮ விபூ⁴தயே ஸ்வாஹா

 

ஹேரம்ப³ கணபதி மந்திரம் - தடைகளை நீக்கும்

1 - ௐ க³ம் நம꞉

 

2 - ௐ கூ³ம் நம꞉

 

விநாயகர் மாலாமந்திரம் - பாதுகாப்பிற்கு

1 - ௐ நமோ ப⁴க³வதே மஹாவீர த³ஶபு⁴ஜ மத³னகாலவிநாஶன ம்ருத்யும் ஹன ஹன காலம் ஸம்ஹர ஸம்ஹர த⁴ம த⁴ம மத² மத² த்ர்யைலோக்யம் மோஹய மோஹய ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரான் மோஹய மோஹய அசிந்த்ய ப³லபராக்ரம ஸர்வவ்யாதீ⁴ன் விநாஶய விநாஶய ஸர்வக்³ரஹான் சூர்ணய சூர்ணய நாகா³ன் மோடய மோடய த்ரிபு⁴வனேஶ்வர ஸர்வதோமுக² ஹும்ˮ ப²ட் ஸ்வாஹா . 

 

2 - ௐ ஹ்ரீம் க்ரோம் கூ³ம் நம꞉ ஸர்வவிக்⁴னாதி⁴பாய ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴தா³ய ஸர்வது³꞉க²ப்ரஶமனாய ஏஹ்யேஹி ப⁴க³வன் ஸர்வா ஆபத³꞉ ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய ஹ்ரீம் கூ³ம் கா³ம் நம꞉ ஸ்வாஹா க்ரோம் ஹ்ரீம்

 

சக்தி கணபதி மந்திரம் - பயம் நீங்கும்

1 - ஶ்ரீம் க³ணபதயே நம꞉

2 - ௐ ஹ்ரீம் க³ம் ஹ்ரீம் வஶமானய ஸ்வாஹா

3 - ஹ்ரீம் க³ம் ஹ்ரீம் மஹாக³ணபதயே ஸ்வாஹா

 

விரிகணபதி மந்திரம் - மக்களை நட்பாக்க

1 - ௐ ஹ்ரீம் ஸம் விரிவிரிக³ணபதே வர வரத³ ஸர்வஜனம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா

2 - ஹ்ரீம் விரிவிரிக³ணபதி வர வரத³ ஸர்வலோகம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா

 

லக்ஷ்மி கணபதி மந்திரம் - குழந்தைக்கு

ௐ நமோ லக்ஷ்மீக³ணேஶாய மஹ்யம் புத்ரம் ப்ரயச்ச² ஸ்வாஹா

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |