विघ्नेश विघ्नचयखण्डननामधेय श्रीशङ्करात्मज सुराधिपवन्द्यपाद। दुर्गामहाव्रतफलाखिलमङ्गलात्मन् विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्। सत्पद्मरागमणिवर्णशरीरकान्तिः श्रीसिद्धिबुद्धिपरिचर्चितकुङ्कुमश्रीः। ....

विघ्नेश विघ्नचयखण्डननामधेय
श्रीशङ्करात्मज सुराधिपवन्द्यपाद।
दुर्गामहाव्रतफलाखिलमङ्गलात्मन्
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्।
सत्पद्मरागमणिवर्णशरीरकान्तिः
श्रीसिद्धिबुद्धिपरिचर्चितकुङ्कुमश्रीः।
दक्षस्तने वलियितातिमनोज्ञशुण्डो
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्।
पाशाङ्कुशाब्जपरशूंश्च दधच्चतुर्भि-
र्दोर्भिश्च शोणकुसुमस्रगुमाङ्गजातः।
सिन्दूरशोभितललाटविधुप्रकाशो
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्।
कार्येषु विघ्नचयभीतविरिञ्चिमुख्यैः
संपूजितः सुरवरैरपि मोहकाद्यैः।
सर्वेषु च प्रथममेव सुरेषु पूज्यो
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्।
शीघ्राञ्चनस्खलनतुङ्गरवोर्ध्वकण्ठ-
स्थूलेन्दुरुद्रगणहासितदेवसङ्घः।
शूर्पश्रुतिश्च पृथुवर्त्तुलतुङ्गतुन्दो
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्।
यज्ञोपवीतपदलम्भितनागराजो
मासादिपुण्यददृशीकृत-ऋक्षराजः।
भक्ताभयप्रद दयालय विघ्नराज
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्।
सद्रत्नसारततिराजितसत्किरीटः
कौसुम्भचारुवसनद्वय ऊर्जितश्रीः।
सर्वत्र मङ्गलकरस्मरणप्रतापो
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्।
देवान्तकाद्यसुरभीतसुरार्तिहर्ता
विज्ञानबोधनवरेण तमोऽपहर्ता।
आनन्दितत्रिभुवनेश कुमारबन्धो
विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम्।


విఘ్నేశ విఘ్నచయఖండననామధేయ
శ్రీశంకరాత్మజ సురాధిపవంద్యపాద।
దుర్గామహావ్రతఫలాఖిలమంగలాత్మన్
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
సత్పద్మరాగమణివర్ణశరీరకాంతిః
శ్రీసిద్ధిబుద్ధిపరిచర్చితకుంకుమశ్రీః।
దక్షస్తనే వలియితాతిమనోజ్ఞశుండో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
పాశాంకుశాబ్జపరశూంశ్చ దధచ్చతుర్భి-
ర్దోర్భిశ్చ శోణకుసుమస్రగుమాంగజాతః।
సిందూరశోభితలలాటవిధుప్రకాశో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
కార్యేషు విఘ్నచయభీతవిరించిముఖ్యైః
సంపూజితః సురవరైరపి మోహకాద్యైః।
సర్వేషు చ ప్రథమమేవ సురేషు పూజ్యో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
శీఘ్రాంచనస్ఖలనతుంగరవోర్ధ్వకంఠ-
స్థూలేందురుద్రగణహాసితదేవసంఘః।
శూర్పశ్రుతిశ్చ పృథువర్త్తులతుంగతుందో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
యజ్ఞోపవీతపదలంభితనాగరాజో
మాసాదిపుణ్యదదృశీకృత-ఋక్షరాజః।
భక్తాభయప్రద దయాలయ విఘ్నరాజ
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
సద్రత్నసారతతిరాజితసత్కిరీటః
కౌసుంభచారువసనద్వయ ఊర్జితశ్రీః।
సర్వత్ర మంగలకరస్మరణప్రతాపో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।
దేవాంతకాద్యసురభీతసురార్తిహర్తా
విజ్ఞానబోధనవరేణ తమోఽపహర్తా।
ఆనందితత్రిభువనేశ కుమారబంధో
విఘ్నం మమాపహర సిద్ధివినాయక త్వం।


விக்⁴னேஶ விக்⁴னசயக²ண்ட³னநாமதே⁴ய
ஶ்ரீஶங்கராத்மஜ ஸுராதி⁴பவந்த்³யபாத³।
து³ர்கா³மஹாவ்ரதப²லாகி²லமங்க³லாத்மன்
விக்⁴னம்ʼ மமாபஹர ஸித்³தி⁴விநாயக த்வம்।
ஸத்பத்³மராக³மணிவர்ணஶரீரகாந்தி꞉
ஶ்ரீஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴பரிசர்சிதகுங்குமஶ்ரீ꞉।
த³க்ஷஸ்தனே வலியிதாதிமனோஜ்ஞஶுண்டோ³
விக்⁴னம்ʼ மமாபஹர ஸித்³தி⁴விநாயக த்வம்।
பாஶாங்குஶாப்³ஜபரஶூம்ʼஶ்ச த³த⁴ச்சதுர்பி⁴-
ர்தோ³ர்பி⁴ஶ்ச ஶோணகுஸுமஸ்ரகு³மாங்க³ஜாத꞉।
ஸிந்தூ³ரஶோபி⁴தலலாடவிது⁴ப்ரகாஶோ
விக்⁴னம்ʼ மமாபஹர ஸித்³தி⁴விநாயக த்வம்।
கார்யேஷு விக்⁴னசயபீ⁴தவிரிஞ்சிமுக்²யை꞉
ஸம்பூஜித꞉ ஸுரவரைரபி மோஹகாத்³யை꞉।
ஸர்வேஷு ச ப்ரத²மமேவ ஸுரேஷு பூஜ்யோ
விக்⁴னம்ʼ மமாபஹர ஸித்³தி⁴விநாயக த்வம்।
ஶீக்⁴ராஞ்சனஸ்க²லனதுங்க³ரவோர்த்⁴வகண்ட²-
ஸ்தூ²லேந்து³ருத்³ரக³ணஹாஸிததே³வஸங்க⁴꞉।
ஶூர்பஶ்ருதிஶ்ச ப்ருʼது²வர்த்துலதுங்க³துந்தோ³
விக்⁴னம்ʼ மமாபஹர ஸித்³தி⁴விநாயக த்வம்।
யஜ்ஞோபவீதபத³லம்பி⁴தநாக³ராஜோ
மாஸாதி³புண்யத³த்³ருʼஶீக்ருʼத-ருʼக்ஷராஜ꞉।
ப⁴க்தாப⁴யப்ரத³ த³யாலய விக்⁴னராஜ
விக்⁴னம்ʼ மமாபஹர ஸித்³தி⁴விநாயக த்வம்।
ஸத்³ரத்னஸாரததிராஜிதஸத்கிரீட꞉
கௌஸும்ப⁴சாருவஸனத்³வய ஊர்ஜிதஶ்ரீ꞉।
ஸர்வத்ர மங்க³லகரஸ்மரணப்ரதாபோ
விக்⁴னம்ʼ மமாபஹர ஸித்³தி⁴விநாயக த்வம்।
தே³வாந்தகாத்³யஸுரபீ⁴தஸுரார்திஹர்தா
விஜ்ஞானபோ³த⁴னவரேண தமோ(அ)பஹர்தா।
ஆனந்தி³தத்ரிபு⁴வனேஶ குமாரப³ந்தோ⁴
விக்⁴னம்ʼ மமாபஹர ஸித்³தி⁴விநாயக த்வம்।


ವಿಘ್ನೇಶ ವಿಘ್ನಚಯಖಂಡನನಾಮಧೇಯ
ಶ್ರೀಶಂಕರಾತ್ಮಜ ಸುರಾಧಿಪವಂದ್ಯಪಾದ।
ದುರ್ಗಾಮಹಾವ್ರತಫಲಾಖಿಲಮಂಗಲಾತ್ಮನ್
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಸತ್ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿವರ್ಣಶರೀರಕಾಂತಿಃ
ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪರಿಚರ್ಚಿತಕುಂಕುಮಶ್ರೀಃ।
ದಕ್ಷಸ್ತನೇ ವಲಿಯಿತಾತಿಮನೋಜ್ಞಶುಂಡೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಬ್ಜಪರಶೂಂಶ್ಚ ದಧಚ್ಚತುರ್ಭಿ-
ರ್ದೋರ್ಭಿಶ್ಚ ಶೋಣಕುಸುಮಸ್ರಗುಮಾಂಗಜಾತಃ।
ಸಿಂದೂರಶೋಭಿತಲಲಾಟವಿಧುಪ್ರಕಾಶೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಚಯಭೀತವಿರಿಂಚಿಮುಖ್ಯೈಃ
ಸಂಪೂಜಿತಃ ಸುರವರೈರಪಿ ಮೋಹಕಾದ್ಯೈಃ।
ಸರ್ವೇಷು ಚ ಪ್ರಥಮಮೇವ ಸುರೇಷು ಪೂಜ್ಯೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಶೀಘ್ರಾಂಚನಸ್ಖಲನತುಂಗರವೋರ್ಧ್ವಕಂಠ-
ಸ್ಥೂಲೇಂದುರುದ್ರಗಣಹಾಸಿತದೇವಸಂಘಃ।
ಶೂರ್ಪಶ್ರುತಿಶ್ಚ ಪೃಥುವರ್ತ್ತುಲತುಂಗತುಂದೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಪದಲಂಭಿತನಾಗರಾಜೋ
ಮಾಸಾದಿಪುಣ್ಯದದೃಶೀಕೃತ-ಋಕ್ಷರಾಜಃ।
ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದ ದಯಾಲಯ ವಿಘ್ನರಾಜ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ಸದ್ರತ್ನಸಾರತತಿರಾಜಿತಸತ್ಕಿರೀಟಃ
ಕೌಸುಂಭಚಾರುವಸನದ್ವಯ ಊರ್ಜಿತಶ್ರೀಃ।
ಸರ್ವತ್ರ ಮಂಗಲಕರಸ್ಮರಣಪ್ರತಾಪೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।
ದೇವಾಂತಕಾದ್ಯಸುರಭೀತಸುರಾರ್ತಿಹರ್ತಾ
ವಿಜ್ಞಾನಬೋಧನವರೇಣ ತಮೋಽಪಹರ್ತಾ।
ಆನಂದಿತತ್ರಿಭುವನೇಶ ಕುಮಾರಬಂಧೋ
ವಿಘ್ನಂ ಮಮಾಪಹರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ತ್ವಂ।


വിഘ്നേശ വിഘ്നചയഖണ്ഡനനാമധേയ
ശ്രീശങ്കരാത്മജ സുരാധിപവന്ദ്യപാദ।
ദുർഗാമഹാവ്രതഫലാഖിലമംഗലാത്മൻ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
സത്പദ്മരാഗമണിവർണശരീരകാന്തിഃ
ശ്രീസിദ്ധിബുദ്ധിപരിചർചിതകുങ്കുമശ്രീഃ।
ദക്ഷസ്തനേ വലിയിതാതിമനോജ്ഞശുണ്ഡോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
പാശാങ്കുശാബ്ജപരശൂംശ്ച ദധച്ചതുർഭിര്‍ദോര്‍ഭിശ്ച
ശോണകുസുമസ്രഗുമാംഗജാതഃ।
സിന്ദൂരശോഭിതലലാടവിധുപ്രകാശോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
കാര്യേഷു വിഘ്നചയഭീതവിരിഞ്ചിമുഖ്യൈഃ
സമ്പൂജിതഃ സുരവരൈരപി മോഹകാദ്യൈഃ।
സർവേഷു ച പ്രഥമമേവ സുരേഷു പൂജ്യോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
ശീഘ്രാഞ്ചനസ്ഖലനതുംഗരവോർധ്വകണ്ഠ-
സ്ഥൂലേന്ദുരുദ്രഗണഹാസിതദേവസംഘഃ।
ശൂർപശ്രുതിശ്ച പൃഥുവർത്തുലതുംഗതുന്ദോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
യജ്ഞോപവീതപദലംഭിതനാഗരാജോ
മാസാദിപുണ്യദദൃശീകൃത-ഋക്ഷരാജഃ।
ഭക്താഭയപ്രദ ദയാലയ വിഘ്നരാജ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
സദ്രത്നസാരതതിരാജിതസത്കിരീടഃ
കൗസുംഭചാരുവസനദ്വയ ഊർജിതശ്രീഃ।
സർവത്ര മംഗലകരസ്മരണപ്രതാപോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
ദേവാന്തകാദ്യസുരഭീതസുരാർതിഹർതാ
വിജ്ഞാനബോധനവരേണ തമോഽപഹർതാ।
ആനന്ദിതത്രിഭുവനേശ കുമാരബന്ധോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।


Vighnesha vighnachayakhand'ananaamadheya
Shreeshankaraatmaja suraadhipavandyapaada.
Durgaamahaavrataphalaakhilamangalaatman
Vighnam mamaapahara siddhivinaayaka tvam.
Satpadmaraagamanivarnashareerakaantih'
Shreesiddhibuddhiparicharchitakunkumashreeh'.
Dakshastane valiyitaatimanojnyashund'o
Vighnam mamaapahara siddhivinaayaka tvam.
Paashaankushaabjaparashoomshcha dadhachchaturbhi-
Rdorbhishcha shonakusumasragumaangajaatah'.
Sindoorashobhitalalaat'avidhuprakaasho
Vighnam mamaapahara siddhivinaayaka tvam.
Kaaryeshu vighnachayabheetavirinchimukhyaih'
Sampoojitah' suravarairapi mohakaadyaih'.
Sarveshu cha prathamameva sureshu poojyo
Vighnam mamaapahara siddhivinaayaka tvam.
Sheeghraanchanaskhalanatungaravordhvakant'ha-
Sthoolendurudraganahaasitadevasanghah'.
Shoorpashrutishcha pri'thuvarttulatungatundo
Vighnam mamaapahara siddhivinaayaka tvam.
Yajnyopaveetapadalambhitanaagaraajo
Maasaadipunyadadri'sheekri'ta-ri'ksharaajah'.
Bhaktaabhayaprada dayaalaya vighnaraaja
Vighnam mamaapahara siddhivinaayaka tvam.
Sadratnasaaratatiraajitasatkireet'ah'
Kausumbhachaaruvasanadvaya oorjitashreeh'.
Sarvatra mangalakarasmaranaprataapo
Vighnam mamaapahara siddhivinaayaka tvam.
Devaantakaadyasurabheetasuraartihartaa
Vijnyaanabodhanavarena tamo'pahartaa.
Aananditatribhuvanesha kumaarabandho
Vighnam mamaapahara siddhivinaayaka tvam.

Tags - സിദ്ധി വിനായക സ്തോത്രം, సిద్ధి వినాయక స్తోత్రం, ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರ, சித்திவிநாயக ஸ்தோத்திரம்

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771