சாரதா ஸ்தோத்திரம்

Transcript

நமஸ்தே ஶாரதே தேவி காஶ்மீரபுரவாஸினி।
த்வாமஹம் ப்ரார்தயே நித்யம் வித்யாதானம் ச தஹி மே।
யா ஶ்ரத்தா தாரணா மேதா வாக்தேவீ விதிவல்லபா।
பக்தஜிஹ்வாக்ரஸதனா ஶமாதிகுணதாயினீ।
நமாமி யாமினீம் நாதலேகாலங்க்ருதகுந்தலாம்।
பவானீம் பவஸந்தாப-
நிர்வாபணஸுதாநதீம்।
பத்ரகால்யை நமோ நித்யம் ஸரஸ்வத்யை நமோ நம꞉।
வேதவேதாங்க-
வேதாந்தவித்யாஸ்தானேப்ய ஏவ ச।
ப்ரஹ்மஸ்வரூபா பரமா ஜ்யோதிரூபா ஸனாதனீ।
ஸர்வவித்யாதிதேவீ யா தஸ்யை வாண்யை நமோ நம꞉।
யயா வினா ஜகத் ஸர்வம் ஶஶ்வஜ்ஜீவன்ம்ருதம் பவேத்।
ஜ்ஞானாதிதேவீ யா தஸ்யை ஸரஸ்வத்யை நமோ நம꞉।
யயா வினா ஜகத் ஸர்வம் மூகமுன்மத்தவத் ஸதா।
யா தேவீ வாகதிஷ்டாத்ரீ தஸ்யை வாண்யை நமோ நம꞉।

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2656032