ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ

48.1K
18.7K

Comments

3tatv
eppo kettalum asadhya feel tharunna song swami sharanam😇 -Dineshan Namboothiri

ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു...🙏💐 -Manoj Pillai

Swamiye Sharanam Ayappa 18 padigale Sharanam Ayappa -Krishnadas Menon

Sawmy ye saranam ayyappa -Gopalakrishnan

Excellent 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 -Geeta Radhakrishnan

Read more comments

ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശബരി ഗിരിനാഥാ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ

ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശബരി ഗിരിനാഥാ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ


മണ്ഡലം നൊയമ്പു നോറ്റു അക്ഷര ലക്ഷം
മന്ത്രങ്ങൾ ഊരുക്കഴിച്ചു
പുണ്യ പാപച്ചുമടുകളാം
ഇരുമുടിക്കെട്ടുമേന്തി
പൊന്നമ്പല മല ചവിട്ടാൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ


ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശബരി ഗിരിനാഥാ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പാ
സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം
സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം
സ്വാമിയെ ശരണം


പമ്പയിൽ കുളിച്ചു തോർത്തി ഉള്ളിലുറങ്ങും
അമ്പലക്കിളിയെ ഉണർത്തി
പൊള്ളയായൊരുടുക്കുമായ് പേട്ട തുള്ളി
പാട്ടു പാടി പതിനെട്ടാം
പടി ചവിട്ടാൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ


ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശബരി ഗിരിനാഥാ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പാ
സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം
സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം
സ്വാമിയെ ശരണം


ശ്രീകോവിൽ തിരുനടയിങ്കൽ കർപ്പൂര മലകൾ
കൈകൂപ്പി തൊഴുതുരുകുമ്പോൾ
പത്മരാഗ പ്രഭ വിടർത്തും
തൃ പ്പദങ്ങൾ ചുമ്പിക്കും
കൃഷ്ണതുളസിപ്പൂക്കളാകാൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ


ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശബരി ഗിരിനാഥാ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പാ

ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശബരി ഗിരിനാഥാ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പാ
ശബരി ഗിരിനാഥാ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പാ
ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ

സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം
സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം
സ്വാമിയെ ശരണം

സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം
സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം
സ്വാമിയെ ശരണം

സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പോ
ഹരിഹര സുതനയ്യനയ്യപ്പ

സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പോ

Knowledge Bank

ഗായത്രി മന്ത്രവും ബ്രഹ്മാസ്ത്രവുമായി എന്താണ് ബന്ധം?

ഗായത്രി മന്ത്രം വിലോമമായി ചൊല്ലുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം.

പരശുരാമന്‍ സ്ഥാപിച്ച അഞ്ച് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങള്‍

ശബരിമല, അച്ചന്‍കോവില്‍, ആര്യങ്കാവ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, കാന്തമല.

Quiz

ഏതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ സ്ഥിരമായ വാസസ്ഥാനം ?
Devotional Music

Devotional Music

ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |