Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಸಪ್ತ ನದೀ ಪಾಪ ನಾಶನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಸ್ವರ್ಗೇ ಸುರಾಸುರವಿವಂದಿತಾ.
ಪಾಪಂ ಹರತು ಮೇ ಗಂಗಾ ಪುಣ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ.
ಕಲಿಂದಶೈಲಜಾ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ.
ಯಮುನಾ ಹರತಾತ್ ಪಾಪಂ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ.
ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ನಿತ್ಯಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧಿನೀ.
ಗೋದಾವರೀ ಚ ಹರತಾತ್ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಮೇ ಶಿವಪ್ರದಾ.
ವರಪ್ರದಾಯಿನೀ ತೀರ್ಥಮುಖ್ಯಾ ಸಂಪತ್ಪ್ರವರ್ಧಿನೀ.
ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಹರತು ಪಾಪಂ ಮೇ ಶಾಶ್ವತೀ ಸದಾ.
ಪೀಯೂಷಧಾರಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಆರ್ತಿನಾಶನತತ್ಪರಾ.
ನರ್ಮದಾ ಹರತಾತ್ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ.
ಭುವನತ್ರಯಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ಚಿತ್ತರಂಜಿನೀ.
ಸಿಂಧುರ್ಹರತು ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಮಮ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಶಿವಾಽಽವಹಾ.
ಅಗಸ್ತ್ಯಕುಂಭಸಂಭೂತಾ ಪುರಾಣೇಷು ವಿವರ್ಣಿತಾ.
ಪಾಪಂ ಹರತು ಕಾವೇರೀ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಕರೀ ಸದಾ.
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ಲೋಕಸಪ್ತಕಮುತ್ತಮಂ.
ತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತೇ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಂ ವರ್ಧತಿ ಸರ್ವದಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475