பெருமாள் 108 போற்றி

Transcript

ஓம் ஹரி ஹரி போற்றி
ஓம் ஸ்ரீஹரி போற்றி
ஓம் நர ஹரி போற்றி
ஓம் முர ஹரி போற்றி
ஓம் கிருஷ்ணா ஹரி போற்றி
ஓம் அம்புஜாக்ஷா போற்றி
ஓம் அச்சுதா போற்றி
ஓம் உசிதா போற்றி
ஓம் பஞ்சாயுதா போற்றி
ஓம் பாண்டவர் தூதா போற்றி
ஓம் லட்சுமி சமேதா போற்றி
ஓம் லீலா விநோதா போற்றி
ஓம் கமலபாதா போற்றி
ஓம் ஆதிமத்தியாந்தரகிதா போற்றி
ஓம் அநாதரக்ஷகா போற்றி
ஓம் அகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட
நாயகனே போற்றி
ஓம் பரமானந்தா போற்றி
ஓம் முகுந்தா போற்றி
ஓம் வைகுண்டவாஸனே போற்றி
ஓம் கோவிந்தா போற்றி
ஓம் பச்சைவண்ணனே போற்றி
ஓம் கார்வண்ணனே போற்றி
ஓம் பன்னகசயனா போற்றி
ஓம் கமலக்கண்ணனே போற்றி
ஓம் ஜனார்த்தனா போற்றி
ஓம் கருடவாகனா போற்றி
ஓம் ராட்சஷமர்த்தனா போற்றி
ஓம் காளிங்க நர்த்தனா போற்றி
ஓம் சேஷசயனா போற்றி
ஓம் நாராயணா போற்றி
ஓம் பிரம்மபராயணா போற்றி
ஓம் வாமனா போற்றி
ஓம் நந்தநந்தனா போற்றி
ஓம் மதுசூதனா போற்றி
ஓம் பரிபூரணா போற்றி
ஓம் சர்வகாரணா போற்றி
ஓம் வெங்கடரமணா போற்றி
ஓம் சங்கடஹரணா போற்றி
ஓம் ஸ்ரீதரா போற்றி
ஓம் துளசிதரா போற்றி
ஓம் தாமோதரா போற்றி
ஓம் பீதாம்பரதரா போற்றி
ஓம் பலபத்ரா போற்றி
ஓம் பரமதயாபரா போற்றி
ஓம் சீதாமனோகரா போற்றி
ஓம் மச்ச கூர்ம அவதாரா போற்றி
ஓம் பரமேஸ்வரா போற்றி
ஓம் சங்குசக்கரதரனே போற்றி
ஓம் சர்வேஸ்வரா போற்றி
ஓம் கருணாகரா போற்றி
ஓம் ராதாமனோகரா போற்றி
ஓம் ஸ்ரீரங்கா போற்றி
ஓம் ஹரிரங்கா போற்றி
ஓம் பாண்டுரங்கா போற்றி
ஓம் லோகநாயகா போற்றி
ஓம் பத்மநாபா போற்றி
ஓம் திவ்யஸ்வரூபா போற்றி
ஓம் புண்யபுருஷா போற்றி
ஓம் புருஷோத்தமா போற்றி
ஓம் ஸ்ரீராமா போற்றி
ஓம் ஹரிராமா போற்றி
ஓம் பலராமா போற்றி
ஓம் பரந்தாமா போற்றி
ஓம் நரஸிம்ஹா போற்றி
ஓம் த்ரிவிக்ரமா போற்றி
ஓம் பரசுராமா போற்றி
ஓம் சகஸ்ரநாமா போற்றி
ஓம் பக்தவத்சலா போற்றி
ஓம் பரமதயாளா போற்றி
ஓம் தேவானுகூலா போற்றி
ஓம் ஆதிமூலா போற்றி
ஓம் ஸ்ரீலோலா போற்றி
ஓம் வேணுகோபாலா போற்றி
ஓம் மாதவா போற்றி
ஓம் யாதவா போற்றி
ஓம் ராகவா போற்றி
ஓம் கேசவா போற்றி
ஓம் வாசுதேவா போற்றி
ஓம் தேவதேவா போற்றி
ஓம் ஆதிதேவா போற்றி
ஓம் ஆபத் பாந்தவா போற்றி
ஓம் மகானுபாவா போற்றி
ஓம் வசுதேவதனயா போற்றி
ஓம் தசரததனயா போற்றி
ஓம் மாயாவிலாசா போற்றி
ஓம் வைகுண்டவாசா போற்றி
ஓம் சுயம்பிரகாசா போற்றி
ஓம் வெங்கடேசா போற்றி
ஓம் ஹ்ருஷீகேசா போற்றி
ஓம் சித்திவிலாசா போற்றி
ஓம் கஜபதி போற்றி
ஓம் ரகுபதி போற்றி
ஓம் சீதாபதி போற்றி
ஓம் வெங்கடாசலபதி போற்றி
ஓம் ஆயாமாயா போற்றி
ஓம் வெண்ணெயுண்டநேயா போற்றி
ஓம் அண்டர்களேத்தும் தூயா போற்றி
ஓம் உலகமுண்டவாயா போற்றி
ஓம் நானா உபாயா போற்றி
ஓம் பக்தர்கள் சகாயா போற்றி
ஓம் சதுர்புஜா போற்றி
ஓம் கருடத்துவஜா போற்றி
ஓம் கோதண்டஹஸ்தா போற்றி
ஓம் புண்டரீகவரதா போற்றி
ஓம் விஷ்ணு போற்றி
ஓம் பகவானே போற்றி
ஓம் பரமதயாளா போற்றி
ஓம் நமோ நாராயணா
போற்றி! போற்றி

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2627773