மகாலட்சுமி அஷ்டகம்

Transcript

நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாமாயே ஶ்ரீபீடே ஸுரபூஜிதே।
ஶங்கசக்ரகதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே।
நமஸ்தே கருடாரூடே கோலாஸுரபயங்கரி।
ஸர்வபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே।
ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வவரதே ஸர்வதுஷ்டபயங்கரி।
ஸர்வது꞉கஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே।
ஸித்திபுத்திப்ரதே தேவி புக்திமுக்திப்ரதாயினி।
மந்த்ரமூர்தே ஸதா தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே।
ஆத்யந்தரஹிதே தேவி ஆதிஶக்தி மஹேஶ்வரி।
யோகஜே யோகஸம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே।
ஸ்தூலஸூக்ஷ்மமஹாரௌத்ரே மஹாஶக்தி மஹோதரே।
மஹாபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே।
பத்மாஸனஸ்திதே தேவி பரப்ரஹ்மஸ்வரூபிணி।
பரமேஶி ஜகன்மாதர்மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே।
ஶ்வேதாம்பரதரே தேவி நானாலங்காரபூஷிதே।
ஜகத்ஸ்திதே ஜகன்மாதர்மஹாலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே।

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2627773