Description

108 names of Lord Ganesha easy chanting with lyrics in Sanskrit, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam and English.

ॐ गणेश्वराय नमः ॐ गणक्रीडाय नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ विश्वकर्त्रे नमः ॐ विश्वमुखाय नमः ॐ दुर्जयाय नमः ॐ धूर्जयाय नमः ॐ जयाय नमः ॐ सुरूपाय नमः ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः ॐ वीरासनाश्रयाय नमः ॐ योगाधिपाय नमः ॐ तारकस्थाय नमः ॐ पुरु....

ॐ गणेश्वराय नमः ॐ गणक्रीडाय नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ विश्वकर्त्रे नमः ॐ विश्वमुखाय नमः
ॐ दुर्जयाय नमः ॐ धूर्जयाय नमः ॐ जयाय नमः ॐ सुरूपाय नमः ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः
ॐ वीरासनाश्रयाय नमः ॐ योगाधिपाय नमः ॐ तारकस्थाय नमः ॐ पुरुषाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः
ॐ चित्राङ्गाय नमः ॐ श्यामदशनाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ शम्भुतेजसे नमः
ॐ यज्ञकायाय नमः ॐ सर्वात्मने नमः ॐ सामबृंहिताय नमः ॐ कुलाचलांसाय नमः ॐ व्योमनाभये नमः
ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नमः ॐ स्थूलकुक्षये नमः ॐ पीनवक्षये नमः ॐ बृहद्भुजाय नमः ॐ पीनस्कन्धाय नमः
ॐ कंबुकण्ठाय नमः ॐ लम्बोष्ठाय नमः ॐ लम्बनासिकाय नमः ॐ सर्वावयवसंपूर्णाय नमः ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः
ॐ इक्षुचापधराय नमः ॐ शूलिने नमः ॐ कान्तिकन्दलिताश्रयाय नमः ॐ अक्षमालाधराय नमः ॐ ज्ञानमुद्रावते नमः
ॐ विजयावहाय नमः ॐ कामिनीकामनाकाममालिनीकेलिलालिताय नमः ॐ अमोघसिद्धये नमः ॐ आधाराय नमः
ॐ आधाराधेयवर्जिताय नमः ॐ इन्दीवरदलश्यामाय नमः ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नमः ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ॐ कर्मकर्त्रे नमः
ॐ कर्माकर्मफलप्रदाय नमः ॐ कमण्डलुधराय नमः ॐ कल्पाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ कटिसूत्रभृते नमः
ॐ कारुण्यदेहाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नमः ॐ गुहाशयाय नमः ॐ गुहाब्धिस्थाय नमः
ॐ घटकुम्भाय नमः ॐ घटोदराय नमः ॐ पूर्णानन्दाय नमः ॐ परानन्दाय नमः ॐ धनदाय नमः
ॐ धरणाधराय नमः ॐ बृहत्तमाय नमः ॐ ब्रह्मपराय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ ब्रह्मवित्प्रियाय नमः
ॐ भव्याय नमः ॐ भूतालयाय नमः ॐ भोगदात्रे नमः ॐ महामनसे नमः ॐ वरेण्याय नमः
ॐ वामदेवाय नमः ॐ वन्द्याय नमः ॐ वज्रनिवारणाय नमः ॐ विश्वकर्त्रे नमः ॐ विश्वचक्षुषे नमः
ॐ हवनाय नमः ॐ हव्यकव्यभुजे नमः ॐ स्वतन्त्राय नमः ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः
ॐ कीर्तिदाय नमः ॐ शोकहारिणे नमः ॐ त्रिवर्गफलदायकाय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ चतुर्दन्ताय नमः
ॐ चतुर्थीतिथिसंभवाय नमः ॐ सहस्रशीर्षे पुरुषाय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपादे नमः ॐ कामरूपाय नमः
ॐ कामगतये नमः ॐ द्विरदाय नमः ॐ द्वीपरक्षकाय नमः ॐ क्षेत्राधिपाय नमः ॐ क्षमाभर्त्रे नमः
ॐ लयस्थाय नमः ॐ लड्डुकप्रियाय नमः ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ॐ शिष्टचित्तप्रसादनाय नमः
ॐ भगवते नमः ॐ भक्तिसुलभाय नमः ॐ याज्ञिकाय नमः ॐ याजकप्रियाय नमः

ఓం గణేశ్వరాయ నమః ఓం గణక్రీడాయ నమః ఓం మహాగణపతయే నమః ఓం విశ్వకర్త్రే నమః ఓం విశ్వముఖాయ నమః
ఓం దుర్జయాయ నమః ఓం ధూర్జయాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం సురూపాయ నమః ఓం సర్వనేత్రాధివాసాయ నమః
ఓం వీరాసనాశ్రయాయ నమః ఓం యోగాధిపాయ నమః ఓం తారకస్థాయ నమః ఓం పురుషాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః
ఓం చిత్రాంగాయ నమః ఓం శ్యామదశనాయ నమః ఓం భాలచంద్రాయ నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం శంభుతేజసే నమః
ఓం యజ్ఞకాయాయ నమః ఓం సర్వాత్మనే నమః ఓం సామబృంహితాయ నమః ఓం కులాచలాంసాయ నమః ఓం వ్యోమనాభయే నమః
ఓం కల్పద్రుమవనాలయాయ నమః ఓం స్థూలకుక్షయే నమః ఓం పీనవక్షయే నమః ఓం బృహద్భుజాయ నమః ఓం పీనస్కంధాయ నమః
ఓం కంబుకంఠాయ నమః ఓం లంబోష్ఠాయ నమః ఓం లంబనాసికాయ నమః ఓం సర్వావయవసంపూర్ణాయ నమః ఓం సర్వలక్షణలక్షితాయ నమః
ఓం ఇక్షుచాపధరాయ నమః ఓం శూలినే నమః ఓం కాంతికందలితాశ్రయాయ నమః ఓం అక్షమాలాధరాయ నమః ఓం జ్ఞానముద్రావతే నమః
ఓం విజయావహాయ నమః ఓం కామినీకామనాకామమాలినీకేలిలాలితాయ నమః ఓం అమోఘసిద్ధయే నమః ఓం ఆధారాయ నమః ఓం ఆధారాధేయవర్జితాయ నమః
ఓం ఇందీవరదలశ్యామాయ నమః ఓం ఇందుమండలనిర్మలాయ నమః ఓం కర్మసాక్షిణే నమః ఓం కర్మకర్త్రే నమః
ఓం కర్మాకర్మఫలప్రదాయ నమః ఓం కమండలుధరాయ నమః ఓం కల్పాయ నమః ఓం కపర్దినే నమః ఓం కటిసూత్రభృతే నమః
ఓం కారుణ్యదేహాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గుహ్యాగమనిరూపితాయ నమః ఓం గుహాశయాయ నమః ఓం గుహాబ్ధిస్థాయ నమః
ఓం ఘటకుంభాయ నమః ఓం ఘటోదరాయ నమః ఓం పూర్ణానందాయ నమః ఓం పరానందాయ నమః ఓం ధనదాయ నమః
ఓం ధరణాధరాయ నమః ఓం బృహత్తమాయ నమః ఓం బ్రహ్మపరాయ నమః ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం బ్రహ్మవిత్ప్రియాయ నమః
ఓం భవ్యాయ నమః ఓం భూతాలయాయ నమః ఓం భోగదాత్రే నమః ఓం మహామనసే నమః ఓం వరేణ్యాయ నమః
ఓం వామదేవాయ నమః ఓం వంద్యాయ నమః ఓం వజ్రనివారణాయ నమః ఓం విశ్వకర్త్రే నమః ఓం విశ్వచక్షుషే నమః
ఓం హవనాయ నమః ఓం హవ్యకవ్యభుజే నమః ఓం స్వతంత్రాయ నమః ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః ఓం సౌభాగ్యవర్ధనాయ నమః
ఓం కీర్తిదాయ నమః ఓం శోకహారిణే నమః ఓం త్రివర్గఫలదాయకాయ నమః ఓం చతుర్బాహవే నమః ఓం చతుర్దంతాయ నమః
ఓం చతుర్థీతిథిసంభవాయ నమః ఓం సహస్రశీర్షే పురుషాయ నమః ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ఓం సహస్రపాదే నమః ఓం కామరూపాయ నమః
ఓం కామగతయే నమః ఓం ద్విరదాయ నమః ఓం ద్వీపరక్షకాయ నమః ఓం క్షేత్రాధిపాయ నమః ఓం క్షమాభర్త్రే నమః
ఓం లయస్థాయ నమః ఓం లడ్డుకప్రియాయ నమః ఓం ప్రతివాదిముఖస్తంభాయ నమః ఓం శిష్టచిత్తప్రసాదనాయ నమః
ఓం భగవతే నమః ఓం భక్తిసులభాయ నమః ఓం యాజ్ఞికాయ నమః ఓం యాజకప్రియాయ నమః

ௐ க³ணேஶ்வராய நம꞉ ௐ க³ணக்ரீடா³ய நம꞉ ௐ மஹாக³ணபதயே நம꞉ ௐ விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ ௐ விஶ்வமுகா²ய நம꞉
ௐ து³ர்ஜயாய நம꞉ ௐ தூ⁴ர்ஜயாய நம꞉ ௐ ஜயாய நம꞉ ௐ ஸுரூபாய நம꞉ ௐ ஸர்வநேத்ராதி⁴வாஸாய நம꞉
ௐ வீராஸநாஶ்ரயாய நம꞉ ௐ யோகா³தி⁴பாய நம꞉ ௐ தாரகஸ்தா²ய நம꞉ ௐ புருஷாய நம꞉ ௐ க³ஜகர்ணகாய நம꞉
ௐ சித்ராங்கா³ய நம꞉ ௐ ஶ்யாமத³ஶனாய நம꞉ ௐ பா⁴லசந்த்³ராய நம꞉ ௐ சதுர்பு⁴ஜாய நம꞉ ௐ ஶம்பு⁴தேஜஸே நம꞉
ௐ யஜ்ஞகாயாய நம꞉ ௐ ஸர்வாத்மனே நம꞉ ௐ ஸாமப்³ருʼம்ʼஹிதாய நம꞉ ௐ குலாசலாம்ʼஸாய நம꞉ ௐ வ்யோமநாப⁴யே நம꞉
ௐ கல்பத்³ருமவனாலயாய நம꞉ ௐ ஸ்தூ²லகுக்ஷயே நம꞉ ௐ பீனவக்ஷயே நம꞉ ௐ ப்³ருʼஹத்³பு⁴ஜாய நம꞉ ௐ பீனஸ்கந்தா⁴ய நம꞉
ௐ கம்பு³கண்டா²ய நம꞉ ௐ லம்போ³ஷ்டா²ய நம꞉ ௐ லம்ப³நாஸிகாய நம꞉ ௐ ஸர்வாவயவஸம்பூர்ணாய நம꞉ ௐ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாய நம꞉
ௐ இக்ஷுசாபத⁴ராய நம꞉ ௐ ஶூலினே நம꞉ ௐ காந்திகந்த³லிதாஶ்ரயாய நம꞉ ௐ அக்ஷமாலாத⁴ராய நம꞉ ௐ ஜ்ஞானமுத்³ராவதே நம꞉
ௐ விஜயாவஹாய நம꞉ ௐ காமினீகாமனாகாமமாலினீகேலிலாலிதாய நம꞉ ௐ அமோக⁴ஸித்³த⁴யே நம꞉ ௐ ஆதா⁴ராய நம꞉ ௐ ஆதா⁴ராதே⁴யவர்ஜிதாய நம꞉
ௐ இந்தீ³வரத³லஶ்யாமாய நம꞉ ௐ இந்து³மண்ட³லநிர்மலாய நம꞉ ௐ கர்மஸாக்ஷிணே நம꞉ ௐ கர்மகர்த்ரே நம꞉
ௐ கர்மாகர்மப²லப்ரதா³ய நம꞉ ௐ கமண்ட³லுத⁴ராய நம꞉ ௐ கல்பாய நம꞉ ௐ கபர்தி³னே நம꞉ ௐ கடிஸூத்ரப்⁴ருʼதே நம꞉
ௐ காருண்யதே³ஹாய நம꞉ ௐ கபிலாய நம꞉ ௐ கு³ஹ்யாக³மநிரூபிதாய நம꞉ ௐ கு³ஹாஶயாய நம꞉ ௐ கு³ஹாப்³தி⁴ஸ்தா²ய நம꞉
ௐ க⁴டகும்பா⁴ய நம꞉ ௐ க⁴டோத³ராய நம꞉ ௐ பூர்ணானந்தா³ய நம꞉ ௐ பரானந்தா³ய நம꞉ ௐ த⁴னதா³ய நம꞉
ௐ த⁴ரணாத⁴ராய நம꞉ ௐ ப்³ருʼஹத்தமாய நம꞉ ௐ ப்³ரஹ்மபராய நம꞉ ௐ ப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ௐ ப்³ரஹ்மவித்ப்ரியாய நம꞉
ௐ ப⁴வ்யாய நம꞉ ௐ பூ⁴தாலயாய நம꞉ ௐ போ⁴க³தா³த்ரே நம꞉ ௐ மஹாமனஸே நம꞉ ௐ வரேண்யாய நம꞉
ௐ வாமதே³வாய நம꞉ ௐ வந்த்³யாய நம꞉ ௐ வஜ்ரநிவாரணாய நம꞉ ௐ விஶ்வகர்த்ரே நம꞉ ௐ விஶ்வசக்ஷுஷே நம꞉
ௐ ஹவனாய நம꞉ ௐ ஹவ்யகவ்யபு⁴ஜே நம꞉ ௐ ஸ்வதந்த்ராய நம꞉ ௐ ஸத்யஸங்கல்பாய நம꞉ ௐ ஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴னாய நம꞉
ௐ கீர்திதா³ய நம꞉ ௐ ஶோகஹாரிணே நம꞉ ௐ த்ரிவர்க³ப²லதா³யகாய நம꞉ ௐ சதுர்பா³ஹவே நம꞉ ௐ சதுர்த³ந்தாய நம꞉
ௐ சதுர்தீ²திதி²ஸம்ப⁴வாய நம꞉ ௐ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷே புருஷாய நம꞉ ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ ௐ ஸஹஸ்ரபாதே³ நம꞉ ௐ காமரூபாய நம꞉
ௐ காமக³தயே நம꞉ ௐ த்³விரதா³ய நம꞉ ௐ த்³வீபரக்ஷகாய நம꞉ ௐ க்ஷேத்ராதி⁴பாய நம꞉ ௐ க்ஷமாப⁴ர்த்ரே நம꞉
ௐ லயஸ்தா²ய நம꞉ ௐ லட்³டு³கப்ரியாய நம꞉ ௐ ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்பா⁴ய நம꞉ ௐ ஶிஷ்டசித்தப்ரஸாத³னாய நம꞉
ௐ ப⁴க³வதே நம꞉ ௐ ப⁴க்திஸுலபா⁴ய நம꞉ ௐ யாஜ்ஞிகாய நம꞉ ௐ யாஜகப்ரியாய நம꞉

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೂರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯೋಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತಾರಕಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ಯಾಮದಶನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಂಭುತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞಕಾಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕುಲಾಚಲಾಂಸಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವ್ಯೋಮನಾಭಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಪೀನವಕ್ಷಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಬೃಹದ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪೀನಸ್ಕಂಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಂಬೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಂಬನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಂತಿಕಂದಲಿತಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಯಾವಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಮಿನೀಕಾಮನಾಕಾಮಮಾಲಿನೀಕೇಲಿಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಆಧಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಇಂದುಮಂಡಲನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗುಹಾಬ್ಧಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘಟಕುಂಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಘಟೋದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರಣಾಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬೃಹತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೂತಾಲಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೋಗದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಜ್ರನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹವನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಜೇ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೋಕಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ ಓಂ ಚತುರ್ದಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷೇ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಗತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ದ್ವಿರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ಓಂ ಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯಾಜ್ಞಿಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ

ഓം ഗണേശ്വരായ നമഃ ഓം ഗണക്രീഡായ നമഃ ഓം മഹാഗണപതയേ നമഃ ഓം വിശ്വകർത്രേ നമഃ ഓം വിശ്വമുഖായ നമഃ
ഓം ദുർജയായ നമഃ ഓം ധൂർജയായ നമഃ ഓം ജയായ നമഃ ഓം സുരൂപായ നമഃ ഓം സർവനേത്രാധിവാസായ നമഃ
ഓം വീരാസനാശ്രയായ നമഃ ഓം യോഗാധിപായ നമഃ ഓം താരകസ്ഥായ നമഃ ഓം പുരുഷായ നമഃ ഓം ഗജകർണകായ നമഃ
ഓം ചിത്രാംഗായ നമഃ ഓം ശ്യാമദശനായ നമഃ ഓം ഭാലചന്ദ്രായ നമഃ ഓം ചതുർഭുജായ നമഃ ഓം ശംഭുതേജസേ നമഃ
ഓം യജ്ഞകായായ നമഃ ഓം സർവാത്മനേ നമഃ ഓം സാമബൃംഹിതായ നമഃ ഓം കുലാചലാംസായ നമഃ ഓം വ്യോമനാഭയേ നമഃ
ഓം കല്പദ്രുമവനാലയായ നമഃ ഓം സ്ഥൂലകുക്ഷയേ നമഃ ഓം പീനവക്ഷയേ നമഃ ഓം ബൃഹദ്ഭുജായ നമഃ ഓം പീനസ്കന്ധായ നമഃ
ഓം കംബുകണ്ഠായ നമഃ ഓം ലംബോഷ്ഠായ നമഃ ഓം ലംബനാസികായ നമഃ ഓം സർവാവയവസമ്പൂർണായ നമഃ ഓം സർവലക്ഷണലക്ഷിതായ നമഃ
ഓം ഇക്ഷുചാപധരായ നമഃ ഓം ശൂലിനേ നമഃ ഓം കാന്തികന്ദലിതാശ്രയായ നമഃ ഓം അക്ഷമാലാധരായ നമഃ ഓം ജ്ഞാനമുദ്രാവതേ നമഃ
ഓം വിജയാവഹായ നമഃ ഓം കാമിനീകാമനാകാമമാലിനീകേലിലാലിതായ നമഃ ഓം അമോഘസിദ്ധയേ നമഃ ഓം ആധാരായ നമഃ ഓം ആധാരാധേയവർജിതായ നമഃ
ഓം ഇന്ദീവരദലശ്യാമായ നമഃ ഓം ഇന്ദുമണ്ഡലനിർമലായ നമഃ ഓം കർമസാക്ഷിണേ നമഃ ഓം കർമകർത്രേ നമഃ
ഓം കർമാകർമഫലപ്രദായ നമഃ ഓം കമണ്ഡലുധരായ നമഃ ഓം കല്പായ നമഃ ഓം കപർദിനേ നമഃ ഓം കടിസൂത്രഭൃതേ നമഃ
ഓം കാരുണ്യദേഹായ നമഃ ഓം കപിലായ നമഃ ഓം ഗുഹ്യാഗമനിരൂപിതായ നമഃ ഓം ഗുഹാശയായ നമഃ ഓം ഗുഹാബ്ധിസ്ഥായ നമഃ
ഓം ഘടകുംഭായ നമഃ ഓം ഘടോദരായ നമഃ ഓം പൂർണാനന്ദായ നമഃ ഓം പരാനന്ദായ നമഃ ഓം ധനദായ നമഃ
ഓം ധരണാധരായ നമഃ ഓം ബൃഹത്തമായ നമഃ ഓം ബ്രഹ്മപരായ നമഃ ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ ഓം ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയായ നമഃ
ഓം ഭവ്യായ നമഃ ഓം ഭൂതാലയായ നമഃ ഓം ഭോഗദാത്രേ നമഃ ഓം മഹാമനസേ നമഃ ഓം വരേണ്യായ നമഃ
ഓം വാമദേവായ നമഃ ഓം വന്ദ്യായ നമഃ ഓം വജ്രനിവാരണായ നമഃ ഓം വിശ്വകർത്രേ നമഃ ഓം വിശ്വചക്ഷുഷേ നമഃ
ഓം ഹവനായ നമഃ ഓം ഹവ്യകവ്യഭുജേ നമഃ ഓം സ്വതന്ത്രായ നമഃ ഓം സത്യസങ്കല്പായ നമഃ ഓം സൗഭാഗ്യവർധനായ നമഃ
ഓം കീർതിദായ നമഃ ഓം ശോകഹാരിണേ നമഃ ഓം ത്രിവർഗഫലദായകായ നമഃ ഓം ചതുർബാഹവേ നമഃ ഓം ചതുർദന്തായ നമഃ
ഓം ചതുർഥീതിഥിസംഭവായ നമഃ ഓം സഹസ്രശീർഷേ പുരുഷായ നമഃ ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ ഓം സഹസ്രപാദേ നമഃ ഓം കാമരൂപായ നമഃ
ഓം കാമഗതയേ നമഃ ഓം ദ്വിരദായ നമഃ ഓം ദ്വീപരക്ഷകായ നമഃ ഓം ക്ഷേത്രാധിപായ നമഃ ഓം ക്ഷമാഭർത്രേ നമഃ
ഓം ലയസ്ഥായ നമഃ ഓം ലഡ്ഡുകപ്രിയായ നമഃ ഓം പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭായ നമഃ ഓം ശിഷ്ടചിത്തപ്രസാദനായ നമഃ
ഓം ഭഗവതേ നമഃ ഓം ഭക്തിസുലഭായ നമഃ ഓം യാജ്ഞികായ നമഃ ഓം യാജകപ്രിയായ നമഃ

om ganeshvaraaya namah' om ganakreed'aaya namah' om mahaaganapataye namah' om vishvakartre namah' om vishvamukhaaya namah'
om durjayaaya namah' om dhoorjayaaya namah' om jayaaya namah' om suroopaaya namah' om sarvanetraadhivaasaaya namah'
om veeraasanaashrayaaya namah' om yogaadhipaaya namah' om taarakasthaaya namah' om purushaaya namah' om gajakarnakaaya namah'
om chitraangaaya namah' om shyaamadashanaaya namah' om bhaalachandraaya namah' om chaturbhujaaya namah' om shambhutejase namah'
om yajnyakaayaaya namah' om sarvaatmane namah' om saamabri'mhitaaya namah' om kulaachalaamsaaya namah' om vyomanaabhaye namah'
om kalpadrumavanaalayaaya namah' om sthoolakukshaye namah' om peenavakshaye namah' om bri'hadbhujaaya namah' om peenaskandhaaya namah'
om kambukant'haaya namah' om lambosht'haaya namah' om lambanaasikaaya namah' om sarvaavayavasampoornaaya namah' om sarvalakshanalakshitaaya namah'
om ikshuchaapadharaaya namah' om shooline namah' om kaantikandalitaashrayaaya namah' om akshamaalaadharaaya namah' om jnyaanamudraavate namah'
om vijayaavahaaya namah' om kaamineekaamanaakaamamaalineekelilaalitaaya namah' om amoghasiddhaye namah' om aadhaaraaya namah' om aadhaaraadheyavarjitaaya namah'
om indeevaradalashyaamaaya namah' om indumand'alanirmalaaya namah' om karmasaakshine namah' om karmakartre namah'
om karmaakarmaphalapradaaya namah' om kamand'aludharaaya namah' om kalpaaya namah' om kapardine namah' om kat'isootrabhri'te namah'
om kaarunyadehaaya namah' om kapilaaya namah' om guhyaagamaniroopitaaya namah' om guhaashayaaya namah' om guhaabdhisthaaya namah'
om ghat'akumbhaaya namah' om ghat'odaraaya namah' om poornaanandaaya namah' om paraanandaaya namah' om dhanadaaya namah'
om dharanaadharaaya namah' om bri'hattamaaya namah' om brahmaparaaya namah' om brahmanyaaya namah' om brahmavitpriyaaya namah'
om bhavyaaya namah' om bhootaalayaaya namah' om bhogadaatre namah' om mahaamanase namah' om varenyaaya namah'
om vaamadevaaya namah' om vandyaaya namah' om vajranivaaranaaya namah' om vishvakartre namah' om vishvachakshushe namah'
om havanaaya namah' om havyakavyabhuje namah' om svatantraaya namah' om satyasankalpaaya namah' om saubhaagyavardhanaaya namah'
om keertidaaya namah' om shokahaarine namah' om trivargaphaladaayakaaya namah' om chaturbaahave namah' om chaturdantaaya namah'
om chaturtheetithisambhavaaya namah' om sahasrasheershe purushaaya namah' om sahasraakshaaya namah' om sahasrapaade namah' om kaamaroopaaya namah'
om kaamagataye namah' om dviradaaya namah' om dveeparakshakaaya namah' om kshetraadhipaaya namah' om kshamaabhartre namah'
om layasthaaya namah' om lad'd'ukapriyaaya namah' om prativaadimukhastambhaaya namah' om shisht'achittaprasaadanaaya namah'
om bhagavate namah' om bhaktisulabhaaya namah' om yaajnyikaaya namah' om yaajakapriyaaya namah'

Tags - ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി, கணேஷ அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி, గణేశ అష్టోత్తర శత నామావలి, ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902