गणेश्वरो गणक्रीडो महागणपतिस्तथा । विश्वकर्ता विश्वमुखो दुर्जयो धूर्जयो जयः ॥ स्वरूपः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः । योगाधिपस्तारकस्थः पुरुषो गजकर्णकः ॥ चित्राङ्गः श्यामदशनो भालचन्द्रश्चतुर्भुजः । शम्भुत....

गणेश्वरो गणक्रीडो महागणपतिस्तथा ।
विश्वकर्ता विश्वमुखो दुर्जयो धूर्जयो जयः ॥
स्वरूपः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः ।
योगाधिपस्तारकस्थः पुरुषो गजकर्णकः ॥
चित्राङ्गः श्यामदशनो भालचन्द्रश्चतुर्भुजः ।
शम्भुतेजा यज्ञकायः सर्वात्मा सामबृंहितः ॥
कुलाचलांसो व्योमनाभिः कल्पद्रुमवनालयः ।
निम्ननाभिः स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बृहद्भुजः ॥
पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः ।
सर्वावयवसम्पूर्णः सर्वलक्षणलक्षितः॥
इक्षुचापधरः शूली कान्तिकन्दलिताश्रयः ।
अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् विजयावहः ॥
कामिनीकामनाकाममालिनीकेलिलालितः ।
अमोघसिद्धिराधार आधाराधेयवर्जितः ॥
इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलनिर्मलः ।
कार्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रदः ॥
कमण्डलुधरः कल्पः कपर्दी कटिसूत्रभृत् ।
कारुण्यदेहः कपिलो गुह्यागमनिरूपितः॥
गुहाशयो गहाब्धिस्थो घटकुम्भो घटोदरः ।
पूर्णानन्दः परानन्दो धनदो धरणीधरः ॥
बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः ।
भव्यो भूतालयो भोगदाता चैव महामनाः ॥
वरेण्यो वामदेवश्च वन्द्यो वज्रनिवारणः ।
विश्वकर्ता विश्वचक्षुर्हवनं हव्यकव्यभुक् ॥
स्वतन्त्रः सत्यसंकल्पस्तथा सौभाग्यवर्द्धनः ।
कीर्तिदः शोकहारी च त्रिवर्गफलदायकः ॥
चतुर्बाहश्चतुर्दन्तश्चतुर्थीतिथिसंभवः ।
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥
कामरूपः कामगतिर्द्विरदो द्वीपरक्षकः ।
क्षेत्राधिपः क्षमाभर्ता लयस्थो लड्डुकप्रियः ॥
प्रतिवादिमुखस्तम्भो दुष्टचित्तप्रमर्द्दनः ।
भगवान् भक्तिसुलभो याज्ञिको याजकप्रियः ॥
इत्येवं देवदेवस्य गणराजस्य धीमतः ।
शतमष्टोत्तरं नाम्नां सारभूतं प्रकीर्तितम् ॥
सहस्रनाम्नामाकृष्य प्रोक्तं स्तोत्रं मनोहरम् ।
ब्राह्म मुहूर्ते चोत्थाय स्मृत्वा देवं गणेश्वरम् ।
पठेत्स्तोत्रमिदं भक्त्या गणराजः प्रसीदति ॥గణేశ్వరో గణక్రీడో మహాగణపతిస్తథా ।
విశ్వకర్తా విశ్వముఖో దుర్జయో ధూర్జయో జయః ॥
స్వరూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః ।
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః ॥
చిత్రాంగః శ్యామదశనో భాలచంద్రశ్చతుర్భుజః ।
శంభుతేజా యజ్ఞకాయః సర్వాత్మా సామబృంహితః ॥
కులాచలాంసో వ్యోమనాభిః కల్పద్రుమవనాలయః ।
నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః ॥
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః ।
సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః॥
ఇక్షుచాపధరః శూలీ కాంతికందలితాశ్రయః ।
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ విజయావహః ॥
కామినీకామనాకామమాలినీకేలిలాలితః ।
అమోఘసిద్ధిరాధార ఆధారాధేయవర్జితః ॥
ఇందీవరదలశ్యామ ఇందుమండలనిర్మలః ।
కార్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః ॥
కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కటిసూత్రభృత్ ।
కారుణ్యదేహః కపిలో గుహ్యాగమనిరూపితః॥
గుహాశయో గహాబ్ధిస్థో ఘటకుంభో ఘటోదరః ।
పూర్ణానందః పరానందో ధనదో ధరణీధరః ॥
బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ।
భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా చైవ మహామనాః ॥
వరేణ్యో వామదేవశ్చ వంద్యో వజ్రనివారణః ।
విశ్వకర్తా విశ్వచక్షుర్హవనం హవ్యకవ్యభుక్ ॥
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పస్తథా సౌభాగ్యవర్ద్ధనః ।
కీర్తిదః శోకహారీ చ త్రివర్గఫలదాయకః ॥
చతుర్బాహశ్చతుర్దంతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః ।
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥
కామరూపః కామగతిర్ద్విరదో ద్వీపరక్షకః ।
క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా లయస్థో లడ్డుకప్రియః ॥
ప్రతివాదిముఖస్తంభో దుష్టచిత్తప్రమర్ద్దనః ।
భగవాన్ భక్తిసులభో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః ॥
ఇత్యేవం దేవదేవస్య గణరాజస్య ధీమతః ।
శతమష్టోత్తరం నామ్నాం సారభూతం ప్రకీర్తితం ॥
సహస్రనామ్నామాకృష్య ప్రోక్తం స్తోత్రం మనోహరం ।
బ్రాహ్మ ముహూర్తే చోత్థాయ స్మృత్వా దేవం గణేశ్వరం ।
పఠేత్స్తోత్రమిదం భక్త్యా గణరాజః ప్రసీదతి ॥


கணேஶ்வரோ கணக்ரீடோ மஹாகணபதிஸ்ததா ।
விஶ்வகர்தா விஶ்வமுகோ துர்ஜயோ தூர்ஜயோ ஜய꞉ ॥
ஸ்வரூப꞉ ஸர்வநேத்ராதிவாஸோ வீராஸநாஶ்ரய꞉ ।
யோகாதிபஸ்தாரகஸ்த꞉ புருஷோ கஜகர்ணக꞉ ॥
சித்ராங்க꞉ ஶ்யாமதஶனோ பாலசந்த்ரஶ்சதுர்புஜ꞉ ।
ஶம்புதேஜா யஜ்ஞகாய꞉ ஸர்வாத்மா ஸாமப்ரும்ஹித꞉ ॥
குலாசலாம்ஸோ வ்யோமநாபி꞉ கல்பத்ருமவனாலய꞉ ।
நிம்னநாபி꞉ ஸ்தூலகுக்ஷி꞉ பீனவக்ஷா ப்ருஹத்புஜ꞉ ॥
பீனஸ்கந்த꞉ கம்புகண்டோ லம்போஷ்டோ லம்பநாஸிக꞉ ।
ஸர்வாவயவஸம்பூர்ண꞉ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷித꞉॥
இக்ஷுசாபதர꞉ ஶூலீ காந்திகந்தலிதாஶ்ரய꞉ ।
அக்ஷமாலாதரோ ஜ்ஞானமுத்ராவான் விஜயாவஹ꞉ ॥
காமினீகாமனாகாமமாலினீகேலிலாலித꞉ ।
அமோகஸித்திராதார ஆதாராதேயவர்ஜித꞉ ॥
இந்தீவரதலஶ்யாம இந்துமண்டலநிர்மல꞉ ।
கார்மஸாக்ஷீ கர்மகர்தா கர்மாகர்மபலப்ரத꞉ ॥
கமண்டலுதர꞉ கல்ப꞉ கபர்தீ கடிஸூத்ரப்ருத் ।
காருண்யதேஹ꞉ கபிலோ குஹ்யாகமநிரூபித꞉॥
குஹாஶயோ கஹாப்திஸ்தோ கடகும்போ கடோதர꞉ ।
பூர்ணானந்த꞉ பரானந்தோ தனதோ தரணீதர꞉ ॥
ப்ருஹத்தமோ ப்ரஹ்மபரோ ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மவித்ப்ரிய꞉ ।
பவ்யோ பூதாலயோ போகதாதா சைவ மஹாமனா꞉ ॥
வரேண்யோ வாமதேவஶ்ச வந்த்யோ வஜ்ரநிவாரண꞉ ।
விஶ்வகர்தா விஶ்வசக்ஷுர்ஹவனம் ஹவ்யகவ்யபுக் ॥
ஸ்வதந்த்ர꞉ ஸத்யஸங்கல்பஸ்ததா ஸௌபாக்யவர்த்தன꞉ ।
கீர்தித꞉ ஶோகஹாரீ ச த்ரிவர்கபலதாயக꞉ ॥
சதுர்பாஹஶ்சதுர்தந்தஶ்சதுர்தீதிதிஸம்பவ꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ॥
காமரூப꞉ காமகதிர்த்விரதோ த்வீபரக்ஷக꞉ ।
க்ஷேத்ராதிப꞉ க்ஷமாபர்தா லயஸ்தோ லட்டுகப்ரிய꞉ ॥
ப்ரதிவாதிமுகஸ்தம்போ துஷ்டசித்தப்ரமர்த்தன꞉ ।
பகவான் பக்திஸுலபோ யாஜ்ஞிகோ யாஜகப்ரிய꞉ ॥
இத்யேவம் தேவதேவஸ்ய கணராஜஸ்ய தீமத꞉ ।
ஶதமஷ்டோத்தரம் நாம்னாம் ஸாரபூதம் ப்ரகீர்திதம் ॥
ஸஹஸ்ரனாம்நாமாக்ருஷ்ய ப்ரோக்தம் ஸ்தோத்ரம் மனோஹரம் ।
ப்ராஹ்ம முஹூர்தே சோத்தாய ஸ்ம்ருத்வா தேவம் கணேஶ்வரம் ।
படேத்ஸ்தோத்ரமிதம் பக்த்யா கணராஜ꞉ ப்ரஸீததி ॥


ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಮಹಾಗಣಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಮುಖೋ ದುರ್ಜಯೋ ಧೂರ್ಜಯೋ ಜಯಃ ॥
ಸ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸೋ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ಯೋಗಾಧಿಪಸ್ತಾರಕಸ್ಥಃ ಪುರುಷೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ॥
ಚಿತ್ರಾಂಗಃ ಶ್ಯಾಮದಶನೋ ಭಾಲಚಂದ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಶಂಭುತೇಜಾ ಯಜ್ಞಕಾಯಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಃ ॥
ಕುಲಾಚಲಾಂಸೋ ವ್ಯೋಮನಾಭಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಃ ।
ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಭುಜಃ ॥
ಪೀನಸ್ಕಂಧಃ ಕಂಬುಕಂಠೋ ಲಂಬೋಷ್ಠೋ ಲಂಬನಾಸಿಕಃ ।
ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ॥
ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಕಾಂತಿಕಂದಲಿತಾಶ್ರಯಃ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವಾನ್ ವಿಜಯಾವಹಃ ॥
ಕಾಮಿನೀಕಾಮನಾಕಾಮಮಾಲಿನೀಕೇಲಿಲಾಲಿತಃ ।
ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಾಧಾರ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ ॥
ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮ ಇಂದುಮಂಡಲನಿರ್ಮಲಃ ।
ಕಾರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ॥
ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಃ ಕಪಿಲೋ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಃ॥
ಗುಹಾಶಯೋ ಗಹಾಬ್ಧಿಸ್ಥೋ ಘಟಕುಂಭೋ ಘಟೋದರಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾನಂದೋ ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ ॥
ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಭವ್ಯೋ ಭೂತಾಲಯೋ ಭೋಗದಾತಾ ಚೈವ ಮಹಾಮನಾಃ ॥
ವರೇಣ್ಯೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ವಂದ್ಯೋ ವಜ್ರನಿವಾರಣಃ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುರ್ಹವನಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ ॥
ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಸ್ತಥಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ಚ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಃ ॥
ಚತುರ್ಬಾಹಶ್ಚತುರ್ದಂತಶ್ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿರ್ದ್ವಿರದೋ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತಾ ಲಯಸ್ಥೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ ॥
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಮರ್ದ್ದನಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ ॥
ಇತ್ಯೇವಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಗಣರಾಜಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ।
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾರಭೂತಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ॥
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಾಕೃಷ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನೋಹರಂ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ದೇವಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ।
ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಣರಾಜಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥


ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡോ മഹാഗണപതിസ്തഥാ ।
വിശ്വകർതാ വിശ്വമുഖോ ദുർജയോ ധൂർജയോ ജയഃ ॥
സ്വരൂപഃ സർവനേത്രാധിവാസോ വീരാസനാശ്രയഃ ।
യോഗാധിപസ്താരകസ്ഥഃ പുരുഷോ ഗജകർണകഃ ॥
ചിത്രാംഗഃ ശ്യാമദശനോ ഭാലചന്ദ്രശ്ചതുർഭുജഃ ।
ശംഭുതേജാ യജ്ഞകായഃ സർവാത്മാ സാമബൃംഹിതഃ ॥
കുലാചലാംസോ വ്യോമനാഭിഃ കല്പദ്രുമവനാലയഃ ।
നിമ്നനാഭിഃ സ്ഥൂലകുക്ഷിഃ പീനവക്ഷാ ബൃഹദ്ഭുജഃ ॥
പീനസ്കന്ധഃ കംബുകണ്ഠോ ലംബോഷ്ഠോ ലംബനാസികഃ ।
സർവാവയവസമ്പൂർണഃ സർവലക്ഷണലക്ഷിതഃ॥
ഇക്ഷുചാപധരഃ ശൂലീ കാന്തികന്ദലിതാശ്രയഃ ।
അക്ഷമാലാധരോ ജ്ഞാനമുദ്രാവാൻ വിജയാവഹഃ ॥
കാമിനീകാമനാകാമമാലിനീകേലിലാലിതഃ ।
അമോഘസിദ്ധിരാധാര ആധാരാധേയവർജിതഃ ॥
ഇന്ദീവരദലശ്യാമ ഇന്ദുമണ്ഡലനിർമലഃ ।
കാർമസാക്ഷീ കർമകർതാ കർമാകർമഫലപ്രദഃ ॥
കമണ്ഡലുധരഃ കല്പഃ കപർദീ കടിസൂത്രഭൃത് ।
കാരുണ്യദേഹഃ കപിലോ ഗുഹ്യാഗമനിരൂപിതഃ॥
ഗുഹാശയോ ഗഹാബ്ധിസ്ഥോ ഘടകുംഭോ ഘടോദരഃ ।
പൂർണാനന്ദഃ പരാനന്ദോ ധനദോ ധരണീധരഃ ॥
ബൃഹത്തമോ ബ്രഹ്മപരോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ ।
ഭവ്യോ ഭൂതാലയോ ഭോഗദാതാ ചൈവ മഹാമനാഃ ॥
വരേണ്യോ വാമദേവശ്ച വന്ദ്യോ വജ്രനിവാരണഃ ।
വിശ്വകർതാ വിശ്വചക്ഷുർഹവനം ഹവ്യകവ്യഭുക് ॥
സ്വതന്ത്രഃ സത്യസങ്കല്പസ്തഥാ സൗഭാഗ്യവർദ്ധനഃ ।
കീർതിദഃ ശോകഹാരീ ച ത്രിവർഗഫലദായകഃ ॥
ചതുർബാഹശ്ചതുർദന്തശ്ചതുർഥീതിഥിസംഭവഃ ।
സഹസ്രശീർഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥
കാമരൂപഃ കാമഗതിർദ്വിരദോ ദ്വീപരക്ഷകഃ ।
ക്ഷേത്രാധിപഃ ക്ഷമാഭർതാ ലയസ്ഥോ ലഡ്ഡുകപ്രിയഃ ॥
പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭോ ദുഷ്ടചിത്തപ്രമർദ്ദനഃ ।
ഭഗവാൻ ഭക്തിസുലഭോ യാജ്ഞികോ യാജകപ്രിയഃ ॥
ഇത്യേവം ദേവദേവസ്യ ഗണരാജസ്യ ധീമതഃ ।
ശതമഷ്ടോത്തരം നാമ്നാം സാരഭൂതം പ്രകീർതിതം ॥
സഹസ്രനാമ്നാമാകൃഷ്യ പ്രോക്തം സ്തോത്രം മനോഹരം ।
ബ്രാഹ്മ മുഹൂർതേ ചോത്ഥായ സ്മൃത്വാ ദേവം ഗണേശ്വരം ।
പഠേത്സ്തോത്രമിദം ഭക്ത്യാ ഗണരാജഃ പ്രസീദതി ॥


ganeshvaro ganakreed'o mahaaganapatistathaa .
vishvakartaa vishvamukho durjayo dhoorjayo jayah' ..
svaroopah' sarvanetraadhivaaso veeraasanaashrayah' .
yogaadhipastaarakasthah' purusho gajakarnakah' ..
chitraangah' shyaamadashano bhaalachandrashchaturbhujah' .
shambhutejaa yajnyakaayah' sarvaatmaa saamabri'mhitah' ..
kulaachalaamso vyomanaabhih' kalpadrumavanaalayah' .
nimnanaabhih' sthoolakukshih' peenavakshaa bri'hadbhujah' ..
peenaskandhah' kambukant'ho lambosht'ho lambanaasikah' .
sarvaavayavasampoornah' sarvalakshanalakshitah'..
ikshuchaapadharah' shoolee kaantikandalitaashrayah' .
akshamaalaadharo jnyaanamudraavaan vijayaavahah' ..
kaamineekaamanaakaamamaalineekelilaalitah' .
amoghasiddhiraadhaara aadhaaraadheyavarjitah' ..
indeevaradalashyaama indumand'alanirmalah' .
kaarmasaakshee karmakartaa karmaakarmaphalapradah' ..
kamand'aludharah' kalpah' kapardee kat'isootrabhri't .
kaarunyadehah' kapilo guhyaagamaniroopitah'..
guhaashayo gahaabdhistho ghat'akumbho ghat'odarah' .
poornaanandah' paraanando dhanado dharaneedharah' ..
bri'hattamo brahmaparo brahmanyo brahmavitpriyah' .
bhavyo bhootaalayo bhogadaataa chaiva mahaamanaah' ..
varenyo vaamadevashcha vandyo vajranivaaranah' .
vishvakartaa vishvachakshurhavanam havyakavyabhuk ..
svatantrah' satyasankalpastathaa saubhaagyavarddhanah' .
keertidah' shokahaaree cha trivargaphaladaayakah' ..
chaturbaahashchaturdantashchaturtheetithisambhavah' .
sahasrasheershaa purushah' sahasraakshah' sahasrapaat ..
kaamaroopah' kaamagatirdvirado dveeparakshakah' .
kshetraadhipah' kshamaabhartaa layastho lad'd'ukapriyah' ..
prativaadimukhastambho dusht'achittapramarddanah' .
bhagavaan bhaktisulabho yaajnyiko yaajakapriyah' ..
ityevam devadevasya ganaraajasya dheematah' .
shatamasht'ottaram naamnaam saarabhootam prakeertitam ..
sahasranaamnaamaakri'shya proktam stotram manoharam .
braahma muhoorte chotthaaya smri'tvaa devam ganeshvaram .
pat'hetstotramidam bhaktyaa ganaraajah' praseedati ..

Tags - గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం, ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമ സ്തോത്രം, ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ, கணேச அஷ்டோத்தர ஷத நாம ஸ்தோத்ரம்

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771