സമ്പത്ത് ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

69.4K

Comments

weayv
നല്ല നാമ ജപങ്ങൾ -User_scun0i

Read more comments

വേദവ്യാസന്‍റെ മാതാപിതാക്കളാര്?

മാതാവ് - സത്യവതി. പിതാവ് - പരാശരമഹര്‍ഷി.

അര്‍ജുനന്‍റെ പാശുപതാസ്ത്രം

അര്‍ജുനന് പരമശിവന്‍ പാശുപതാസ്ത്രം കൊടുത്ത സങ്കല്പത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ് കാസര്‍കോഡ് ജില്ലയിലെ അഡൂര്‍ മഹാലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്.

Quiz

വലംപിരിശംഖ് മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠയായുള്ള ക്ഷേത്രമേത് ?

ശ്രീ-സുവർണവൃഷ്ടിം കുരു മേ ഗൃഹേ ശ്രീ-കുബേരമഹാലക്ഷ്മീ ഹരിപ്രിയാ പദ്മായൈ നമഃ .....

ശ്രീ-സുവർണവൃഷ്ടിം കുരു മേ ഗൃഹേ ശ്രീ-കുബേരമഹാലക്ഷ്മീ ഹരിപ്രിയാ പദ്മായൈ നമഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |