ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

80.2K
8.7K

Comments

fkrbr
ഒരുപാട് ഇഷ്ടം - നിതിൻ രാജേന്ദ്രൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു. -ശിവദാസ്

Read more comments

ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ അരബിന്ദോ -

ഭക്തി ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്; അത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്.

എന്തിനാണ് പരീക്ഷിത്ത് ശപിക്കപ്പെട്ടത്?

നായാട്ടിനിടയില്‍ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ പരീക്ഷിത്ത് വനത്തില്‍ കണ്ണടച്ച് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുനിയെ കണ്ടു. രാജാവിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതിരുന്ന മുനിയുടെ കഴുത്തില്‍ പരീക്ഷിത്ത് അടുത്ത് കിടന്ന ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ടു. ഇതറിഞ്ഞ ആ മുനിയുടെ പുത്രന്‍ പരീക്ഷിത്തിനെ തക്ഷകന്‍ കൊത്തി മരണപ്പെടും എന്ന് ശപിച്ചു.

Quiz

ഇതില്‍ കര്‍ണ്ണാടക സംഗീതത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതേത് ?

സ്വസ്തിതം മേ സുപ്രാതഃ സുസായം സുദിവം സുമൃഗം സുശകുനം മേ അസ്തു . സുഹവമഗ്നേ സ്വസ്ത്യഽമർത്യം ഗത്വാ പുനരായാഭിനന്ദൻ ......

സ്വസ്തിതം മേ സുപ്രാതഃ സുസായം സുദിവം സുമൃഗം സുശകുനം മേ അസ്തു .
സുഹവമഗ്നേ സ്വസ്ത്യഽമർത്യം ഗത്വാ പുനരായാഭിനന്ദൻ ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |