ശിശു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശകുനി മന്ത്രം

63.8K
1.2K

Comments

psp2f
വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കും 🙏 -.ശ്രീകുമാരി

ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരും. -വീണ ദാമോദരൻ

ഈ മന്ത്രം ധൈര്യവും ഉണർവും നൽകുന്നു. 🌷 -സതി നായർ

മനോഹര മന്ത്രം. -മുരളീധരൻ പി

Read more comments

ശുകപുരം ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ എടപ്പാളിന് സമീപമാണ് ശുകപുരം ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രം. പ്രധാന ദേവത ശിവന്‍. ഉപദേവതയായ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. തെക്കോട്ട് ദര്‍ശനമായുള്ള ഭഗവാന്‍ ജ്ഞാനം നല്‍കി ജനനമരണചക്രത്തില്‍ നിന്നും ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുന്നു.

ആരാണ് ഗായത്രീമന്തത്തിന്‍റെ ഋഷി?

വിശ്വാമിത്രന്‍.

Quiz

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞിരുന്ന ജരാസന്ധനെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തതാര് ?

അന്തരിക്ഷചരാ ദേവീ സർവാലങ്കാരഭൂഷിതാ . അയോമുഖീ തീക്ഷ്ണതുണ്ഡാ ശകുനീ തേ പ്രസീദതു .. ദുർദർശനാ മഹാകായാ പിംഗാക്ഷീ ഭൈരവസ്വരാ . ലംബോദരീ ശങ്കുകർണീ ശകുനീ തേ പ്രസീദതു ......

അന്തരിക്ഷചരാ ദേവീ സർവാലങ്കാരഭൂഷിതാ . അയോമുഖീ തീക്ഷ്ണതുണ്ഡാ ശകുനീ തേ പ്രസീദതു ..
ദുർദർശനാ മഹാകായാ പിംഗാക്ഷീ ഭൈരവസ്വരാ . ലംബോദരീ ശങ്കുകർണീ ശകുനീ തേ പ്രസീദതു ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |