വിജയത്തിനായുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം

76.4K
1.0K

Comments

cvj62

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചതാര്?

വേദവ്യാസന്‍

ആരാണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ ദേവത?

സവിതാവ് അല്ലെങ്കില്‍ സൂര്യനാണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ ദേവത. മന്ത്രത്തിനെ ഒരു ദേവീസ്വരൂപമായി കരുതി ഗായത്രി, സാവിത്രി, സരസ്വതി എന്നിവരേയും ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ അഭിമാന ദേവതകളായി കരുതുന്നു.

Quiz

അംഗദന്‍ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു ?

ദാമോദരായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്....

ദാമോദരായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ ധീമഹി തന്നഃ കൃഷ്ണഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |