പ്രസംഗ കഴിവുകൾക്കുള്ള മന്ത്രം

Quiz

ലങ്കാദഹനത്തിന് ശേഷം എത് പര്‍വ്വതത്തിന് മുകളില്‍നിന്നാണ് ഹനുമാന്‍ തിരിച്ച് കടലിനുമുകളിലൂടെ കുതിച്ചത് ?

ഓം ഐം വാചസ്പതേ അമൃതപ്ലുവഃ പ്ലുഃ .....

ഓം ഐം വാചസ്പതേ അമൃതപ്ലുവഃ പ്ലുഃ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |