ലളിതാ സഹസ്രനാമം - അര്‍ഥം

lalita_sahasra_namam_artha_sahitam_pdf_cover_page

ശ്രീമാതാ - ശ്രീ ജഗദംബാ - ശ്രീ എന്നത് ബഹുമാനവാചി. ജഗത്ത് മുഴുവന്‍ ഉണ്ടായത് മായയില്‍ നിന്നാകയാല്‍ അമ്മസ്ഥാനം ഉചിതം. സാധാരണ മാതാക്കന്മാര്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ദുഃഖത്തെ തീര്‍ത്ത് ഹിതത്തെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ സകലവിധ സംസാരദുഃഖങ്ങളില്‍ നിന്നും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിച്ച് ഗുണത്തെ ചെയ്യുന്ന ജഗന്മാതാ.

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

 

 

 

Recommended for you

ഭഗവാന്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

ഭഗവാന്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?

ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില്‍ തന്നെ വ്യാസ മഹര്‍ഷി ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തെ ദൂരീകരിക്കുകയാണ്.

Click here to know more..

പഠിപ്പില്‍ വിജയത്തിന് സരസ്വതി മന്ത്രം

പഠിപ്പില്‍ വിജയത്തിന് സരസ്വതി മന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഹ്സൗം ഹ്രീം ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ഓം ഹ്രീം ഹ്സൗം ഹ്രീം ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ

Click here to know more..

നിശുംഭസൂദനീ സ്തോത്രം

നിശുംഭസൂദനീ സ്തോത്രം

സർവദേവാശ്രയാം സിദ്ധാമിഷ്ടസിദ്ധിപ്രദാം സുരാം| നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം| രത്നഹാരകിരീടാദിഭൂഷണാം കമലേക്ഷണാം| നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം| ചേതസ്ത്രികോണനിലയാം ശ്രീചക്രാങ്കിതരൂപിണീം| നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം| യോഗാനന്ദാം യശോദാത്രീം യ

Click here to know more..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize