കള്ളന്മാരിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

30.4K
1.0K

Comments

6qi8k

അര്‍ജുനന്‍റെ പാശുപതാസ്ത്രം

അര്‍ജുനന് പരമശിവന്‍ പാശുപതാസ്ത്രം കൊടുത്ത സങ്കല്പത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ് കാസര്‍കോഡ് ജില്ലയിലെ അഡൂര്‍ മഹാലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്.

പെരുമാള്‍

തമിഴില്‍ ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവിനെ പെരുമാള്‍ എന്ന് പറയും. പെരുമാള്‍ എന്നാല്‍ പെരും ആള്‍.

Quiz

ആരാണ് അന്തിമഹാകാളന്‍

ഓം ഹ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹാമായേ മമ സർവപശുജനമനശ്ചക്ഷുസ്തിരസ്കരണം കുരു കുരു ഹും ഫട് സ്വാഹാ.....

ഓം ഹ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹാമായേ മമ സർവപശുജനമനശ്ചക്ഷുസ്തിരസ്കരണം കുരു കുരു ഹും ഫട് സ്വാഹാ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |