മാതൃത്വ സമയത്ത് സംരക്ഷണത്തിനും സമാധാനത്തിനുമുള്ള മന്ത്രം

70.0K
8.6K

Comments

vjs44
ഒരു ധൈര്യം തോന്നുന്നു -ശ്രീകുമാർ കൊണ്ടോട്ടി

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

Read more comments

സ്ത്രീ-ഋഷികളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

ഋഷികാ.

Quiz

ഹിന്ദിയുടെ ഏത് പ്രാദേശികഭാഷയിലാണ് ഹനുമാന്‍ ചാലീസ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ?

ഹിമവത്യുത്തരേ പാർശ്വേ സുരസാ നാമ യക്ഷിണീ. തസ്യാ നൂപുരശബ്ദേന വിശല്യാ ഭവതു ഗർഭിണീ സ്വാഹാ......

ഹിമവത്യുത്തരേ പാർശ്വേ സുരസാ നാമ യക്ഷിണീ.
തസ്യാ നൂപുരശബ്ദേന വിശല്യാ ഭവതു ഗർഭിണീ സ്വാഹാ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |