വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാവലയം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഗുരുവായൂരിലെ കൊടിമരം

ഗുരുവായൂരിലെ ആദ്യത്തെ കൊടിമരം മലകുറുന്തോട്ടി കൊണ്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു.

പെരുമാള്‍

തമിഴില്‍ ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവിനെ പെരുമാള്‍ എന്ന് പറയും. പെരുമാള്‍ എന്നാല്‍ പെരും ആള്‍.

Quiz

ലങ്കയിലെ അശോകവനത്തിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്ത് ?

ഓം ആം ഹ്രീം ക്രോം ഏഹ്യേഹി പരമേശ്വരി സ്വാഹാ....

ഓം ആം ഹ്രീം ക്രോം ഏഹ്യേഹി പരമേശ്വരി സ്വാഹാ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |