ഭർതൃഹരിക്ക് വിരക്തി വന്നതിനു പിന്നിലെ രസകരമായ കഥ

85.2K

Comments

ib4p8
Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

This is the best website -Prakash Bhat

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

Incredible! ✨🌟 -Mahesh Krishnan

Read more comments

ഏത് കടലിലാണ് ദ്വാരക മുങ്ങിയത്?

അറബിക്കടലില്‍.

വ്യാസമഹര്‍ഷി വേദത്തിനെ നാലായി പകുത്തതെന്തിന്?

1. പഠനം സുഗമമാക്കാന്‍ 2. യജ്ഞങ്ങളില്‍ വേദത്തിന്‍റെ ഉപയോഗത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേദത്തെ നാലായി വിഭജിച്ചത്.

Quiz

ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് യോഗവാസിഷ്ഠത്തിന്‍റെ ആധാരം ?
Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |