ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ക്കുള്ളില്‍ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ മന്ത്രം

ദാശരഥായ വിദ്മഹേ സീതാനാഥായ ധീമഹി തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത്....

ദാശരഥായ വിദ്മഹേ സീതാനാഥായ ധീമഹി തന്നോ രാമഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |