ഭഗവാൻ നരസിംഹ മന്ത്രം: അനുഗ്രഹവും സംരക്ഷണവും

49.2K

Comments

5bhtc

ഭദ്രകാളി മൂലമന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഭം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ

എന്താണ് ഭഗവതി എന്നതിന്‍റെ അര്‍ഥം?

ഐശ്വര്യം, ധര്‍മ്മം, യശസ്സ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇവയാറിനേയും ഭഗങ്ങള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാറും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത്.

Quiz

കൊട്ടിയൂരെ പ്രധാന ഉത്സവമേത് ?

ഓം ക്ഷ്രൗം പ്രൗം ഹ്രൗം രൗം ബ്രൗം ജ്രൗം നമോ നൃസിംഹായ....

ഓം ക്ഷ്രൗം പ്രൗം ഹ്രൗം രൗം ബ്രൗം ജ്രൗം നമോ നൃസിംഹായ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |