തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാസേനായ ധീമഹി തന്നഃ ഷണ്മുഖഃ പ്രചോദയാത്....

തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാസേനായ ധീമഹി തന്നഃ ഷണ്മുഖഃ പ്രചോദയാത്

Audios

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2627773