നേതൃത്വഗുണങ്ങൾക്ക് കാർത്തികേയ മന്ത്രം

തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാസേനായ ധീമഹി തന്നഃ ഷണ്മുഖഃ പ്രചോദയാത്....

തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാസേനായ ധീമഹി തന്നഃ ഷണ്മുഖഃ പ്രചോദയാത്

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |