ദോഷം അകറ്റാൻ മഹാഗണപതി മന്ത്രം

65.2K

Comments

25G86
ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്ത കാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം . ശരണം തവ ചരണം. -Shalini PP

വിഘ്‌നേശ്ശര എല്ലാം വിഗ്നങ്ങളും മാറ്റിത്തെരണേ 🙏 -Shipa Akash

Vignesara katholane enikku arumilla katholane 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Rashmi Chandran

എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മാറ്റി തരണമേ ഗണപതി ഭഗവാനെ 🙏 -Suresh Menon P

🙏 ഓം വിഘ്‌നേശ്വരായ നമോ നമഃ 🙏 -Karun Palathinkal

Read more comments

ശിവപുരാണം അനുസരിച്ച് ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് ?

ഭസ്മം ധരിക്കുന്നത് നമ്മെ ശിവനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു, ആത്മീയ ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

അക്ളിയത്ത് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ കൂടല്‍

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലാണ് അക്ളിയത്ത് ശിവക്ഷേത്രം. കിരാതമൂര്‍ത്തിയാണ് ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇവിടെ കൂടല്‍ എന്നൊരു ചടങ്ങ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടില്‍ എന്തെങ്കിലും പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ വന്നാല്‍ ഇവിടത്തെ ക്ഷേത്രക്കൊടിമരക്കീഴില്‍ കോമരം സഭ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കും. സമീപത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കോമരങ്ങളും വന്നു ചേരും. കോമരം തുള്ളിയിട്ട് ചോദിക്കും - ആരാണ് എന്‍റെ നാട്ടില്‍ മാരി വിതച്ചത്? കള്ളന്മാരെ ഇറക്കിയത്? കാലികളെ അഴിച്ചുവിട്ടത്? കോമരങ്ങള്‍ സത്യം ചെയ്ത് പറയും - ഇന്നേക്ക് പതിനെട്ടാം ദിവസം ഓലാനടയില്‍ കള്ളനേയും കാലിയേയും അറാത്തുകൊള്ളാം എന്ന്.

Quiz

അയോദ്ധ്യ എന്നതിന്‍റെ അര്‍ഥമെന്താണ് ?

ഓം നമോ മഹാഗണപതയേ മഹാവീരായ ദശഭുജായ മദനകാലവിനാശന മൃത്യും ഹന ഹന യമ യമ മദ മദ കാലം സംഹര സംഹര സർവഗ്രഹാൻ ചൂർണയ ചൂർണയ നാഗാൻ മൂഢയ മൂഢയ രുദ്രരൂപ ത്രിഭുവനേശ്വര സർവതോമുഖ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .....

ഓം നമോ മഹാഗണപതയേ മഹാവീരായ ദശഭുജായ മദനകാലവിനാശന മൃത്യും ഹന ഹന യമ യമ മദ മദ കാലം സംഹര സംഹര സർവഗ്രഹാൻ ചൂർണയ ചൂർണയ നാഗാൻ മൂഢയ മൂഢയ രുദ്രരൂപ ത്രിഭുവനേശ്വര സർവതോമുഖ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |