ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മന്ത്രം

51.5K

Comments

x4tGi

എപ്പോഴാണ് ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല?

കുംഭമാസത്തിലെ പൂരം നാളില്‍. അന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത് പൂരം നക്ഷത്രമായിരിക്കണം.

ഹനുമാൻ ഏത് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ?

ഹനുമാൻ ഭക്തി, വിശ്വസ്തത, ധൈര്യം, ശക്തി, വിനയം, നിസ്വാർത്ഥത എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ സദ്‌ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും ആത്മീയ വികാസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹനുമാൻ സ്വാമി നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Quiz

ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം പുനര്‍ജ്ജന്മമെടുത്തതാര് ?

ഓം നമസ്തേ ശക്തിരൂപായൈ മായാമോഹസ്വരൂപിണി . ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമസ്തുഭ്യം ജഗന്മാതർനമോ നമഃ ......

ഓം നമസ്തേ ശക്തിരൂപായൈ മായാമോഹസ്വരൂപിണി .
ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമസ്തുഭ്യം ജഗന്മാതർനമോ നമഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |