ദുഃസ്വപ്നങ്ങളില്‍നിന്നും രക്ഷക്കായി മന്ത്രം

32.7K
1.0K

Comments

5Gp3q
ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര മന്ത്രം. -വിദ്യ ചന്ദ്രൻ

മനസ്സിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌈 -മഞ്ജു കൃഷ്ണൻ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. 🕊️ -രാധിക സുനിൽ

ഒരുപാട് ഇഷ്ടം - നിതിൻ രാജേന്ദ്രൻ

Read more comments

ഐങ്കുടികള്‍

കൊല്ലന്‍, ആശാരി, മൂശാരി, ശില്പി, തട്ടാന്‍ എന്നീ അഞ്ച് വിഭാഗക്കാരെ പ്രാചീന കേരളത്തില്‍ ഐങ്കുടികള്‍ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. മനു, മയന്‍, ത്വഷ്ടാവ്, ശില്പി, വിശ്വജന്‍ എന്നീ അഞ്ച് വിശ്വകര്‍മ്മജരാണ് ഇവരുടെ പൂര്‍വികര്‍. ഇവര്‍ക്ക് ഉപനയനം പോലുള്ള സംസ്കാരകര്‍മ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്താണ് വാകച്ചാര്‍ത്ത്?

ഗുരുവായൂരപ്പന് പുലര്‍ച്ചെ തൈലാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞാല്‍ എണ്ണ തുടച്ചു മാറ്റി വിഗ്രഹത്തിന് മേല്‍ നെന്മേനി വാകപ്പൊടി വിതറി അത് തുടച്ചുമാറ്റും. എണ്ണമയം തീര്‍ത്തും പോകാനും കാന്തി വര്‍ദ്ധിക്കാനുമാണ് ഇത്. ഇതാണ് വാകച്ചാര്‍ത്ത്.

Quiz

ഇതില്‍ അശുഭവൃക്ഷമേത് ?

ഓം അച്യുത-കേശവ-വിഷ്ണു-ഹരി-സത്യ-ജനാർദന-ഹംസ-നാരായണേഭ്യോ നമഃ ശിവ-ഗണപതി-കാർതികേയ-ദിനേശ്വര-ധർമേഭ്യോ നമഃ ദുർഗാ-ഗംഗാ-തുലസീ-രാധാ-ലക്ഷ്മീ-സരസ്വതീഭ്യോ നമഃ രാമ-സ്കന്ദ-ഹനൂമൻ-വൈനതേയ-വൃകോദരേഭ്യോ നമഃ ഓം ഹ്രീം ക്ലീം പൂർവദുർഗതിനാ....

ഓം അച്യുത-കേശവ-വിഷ്ണു-ഹരി-സത്യ-ജനാർദന-ഹംസ-നാരായണേഭ്യോ നമഃ
ശിവ-ഗണപതി-കാർതികേയ-ദിനേശ്വര-ധർമേഭ്യോ നമഃ
ദുർഗാ-ഗംഗാ-തുലസീ-രാധാ-ലക്ഷ്മീ-സരസ്വതീഭ്യോ നമഃ
രാമ-സ്കന്ദ-ഹനൂമൻ-വൈനതേയ-വൃകോദരേഭ്യോ നമഃ
ഓം ഹ്രീം ക്ലീം പൂർവദുർഗതിനാശിന്യൈ മഹാമായായൈ സ്വാഹാ
ഓം നമോ മൃത്യുഞ്ജയായ സ്വാഹാ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |