ദിവ്യശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാർവതി മന്ത്രം

ഈ മന്ത്രം കേട്ട് പാർവ്വതി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുക

39.8K
4.9K

Comments

G76xk

സ്ത്രീ-ഋഷികളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

ഋഷികാ.

ആരാണ് ഗണപതിയുടെ പത്നിമാര്‍?

സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയും.

Quiz

മുലപ്പാലുണ്ടാകാന്‍ അമ്മമാര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിപാടേത് ?

ഓം ഹ്രീം ഗൗര്യൈ നമഃ....

ഓം ഹ്രീം ഗൗര്യൈ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |