ദത്താത്രേയ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനുള്ള മന്ത്രം

39.7K

Comments

4q4vm
Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

Such a worthful website. Giving very good content that too for freeee. -Revti Chakravarty

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Wow... Thank you so much to the makers . -Dipshika Das

Divine! -Rajnandini Jadhav

Read more comments

ദ്വാരകാധീശ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതാര്?

ശീകൃഷ്ണന്‍റെ പ്രപൗത്രന്‍ വജ്രനാഭന്‍.

എന്തായിരുന്നു തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പഴയ പേര്?

പരമേശ്വരമംഗലം.

Quiz

കേരളത്തിലെ നൂറ്റിയെട്ട് ശിവാലയങ്ങളില്‍ എത്രയെണ്ണമാണ് തളിക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ?

ഓം ഐം ക്രോം ക്ലീം ക്ലൂം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം സൗഃ ദത്താത്രേയായ സ്വാഹാ....

ഓം ഐം ക്രോം ക്ലീം ക്ലൂം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം സൗഃ ദത്താത്രേയായ സ്വാഹാ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |