തർക്കങ്ങളിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ മന്ത്രം

തർക്കങ്ങളിലും സംവാദങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ ഈ മന്ത്രം കേൾക്കൂ

59.7K
4.4K

Comments

bt5a2
So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

Spectacular! 🌟🙏🙏🌹 -Aryan Sonwani

Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

Read more comments

എവിടെയാണ് നൈമിഷാരണ്യം?

ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്‍റെ രാജധാനി ലഖ്നൗവില്‍ നിന്നും 80 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെ സീതാപൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് നീംസാര്‍ എന്ന് ഇപ്പോളറിയപ്പെടുന്ന നൈമിഷാരണ്യം.

ഭീഷ്മാചാര്യൻ ആരുടെ അവതാരമായിരുന്നു?

അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളുടെ അവതാരമായിരുന്നു ഭീഷ്മാചാര്യൻ.

Quiz

യുധിഷ്ഠിരനെക്കൂടാതെ മറ്റൊരാളെക്കൂടി അക്കാലത്ത് ധര്‍മ്മരാജന്‍റെ അവതാരമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ആരാണദ്ദേഹം ?

ഐം ഓഷ്ഠാപിധാനാ നകുലീ ക്ലീം ദന്തൈഃ പരിവൃതാ പവിഃ.
സൗഃ സർവസ്യൈ വാച ഈശാനാ ചാരു മാമിഹ വാദയേത്..
വദ വദ വാഗ്വാദിനീ സ്വാഹാ..

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |