ജ്വരഗായത്രി മന്ത്രം

ഭസ്മായുധായ വിദ്മഹേ രക്തനേത്രായ ധീമഹി തന്നോ ജ്വരഃ പ്രചോദയാത്....

ഭസ്മായുധായ വിദ്മഹേ രക്തനേത്രായ ധീമഹി തന്നോ ജ്വരഃ പ്രചോദയാത്

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |