ചന്ദ്രദേവനും ഗുരു ബൃഹസ്പതിയുടെ പത്നി താരയുമായി പ്രണയത്തിലായ കഥ

42.0K

Comments

nanw6
Incredible! ✨🌟 -Mahesh Krishnan

Love this platform -Megha Mani

this website is a bridge to our present and futur generations toour glorious past...superly impressed -Geetha Raghavan

Shastanga dandavata to all gurus and saints of vedadhara..shree Vishnu bless you always -User_se15pg

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

Read more comments

ആരാണ് ബാദരായണന്‍?

വ്യാസമഹര്‍ഷിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാദരായണന്‍. ബദരീമരങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നിരുന്ന ഒരു ദ്വീപിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.

ശുകപുരം ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ എടപ്പാളിന് സമീപമാണ് ശുകപുരം ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രം. പ്രധാന ദേവത ശിവന്‍. ഉപദേവതയായ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. തെക്കോട്ട് ദര്‍ശനമായുള്ള ഭഗവാന്‍ ജ്ഞാനം നല്‍കി ജനനമരണചക്രത്തില്‍ നിന്നും ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുന്നു.

Quiz

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മുഖ്യമായും എത്ര പ്രാകാരങ്ങളാണുള്ളത് ?
Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |