കായിക, പോലീസ്, സേനാരംഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്കായി ഒരു പ്രാര്‍ഥന

 

കായിക, പോലീസ്, സേനാരംഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്കായി ഒരു പ്രാര്‍ഥന

 

60.4K
1.0K

Comments

zrdwz
Shastanga dandavata to all gurus and saints of vedadhara..shree Vishnu bless you always -User_se15pg

Fantastic! 🎉🌟👏 -User_se91ec

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

Fabulous! -Vivek Rathour

Love this platform -Megha Mani

Read more comments

ഹനുമാൻ ചാലിസയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഗുണങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഗോസ്വാമി തുളസീദാസ് ജി രചിച്ച ഒരു ഭക്തിഗീതമാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ. സംരക്ഷണം, ധൈര്യം, അനുഗ്രഹം എന്നിവ ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് അത് പാരായണം ചെയ്യാം.

വേദവ്യാസന്‍റെ മാതാപിതാക്കളാര്?

മാതാവ് - സത്യവതി. പിതാവ് - പരാശരമഹര്‍ഷി.

Quiz

ബ്രാഹ്മണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കമെന്താണ് ?
Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |